Centrul de Resurse Juridice (CRJ) solicită infirmarea ordonanţei de clasare dată de Parchetul de pe lângă judecătoria Oradea în cazul abuzurilor comise faţă de minorii centrului pentru copii cu probleme psihosociale

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) se arată îngrijorat de soluţia de clasare dată de Parchetul de pe lângă judecătoria Oradea în cazul abuzurilor comise faţă de minorii din Centrul de plasament pentru copii cu probleme psihosociale din Oradea şi cere infirmarea ordonanţei de clasare, redeschiderea cât mai rapidă a urmăririi penale în cauză şi sancţionarea disciplinară a persoanelor care au propus/dispus clasarea.

Astfel, CRJ arăta în octombrie 2013 că mai mulţi adolescenţi cu dizabilităţi intelectuale şi probleme psihosociale, cazaţi în demisolul centrului de plasament, declaraseră în scris şi oral că au fost bătuţi şi închişi în camere pe timpul nopţilor de către mai mulţi educatori specializaţi din centru.  Declaraţiile au fost date în faţa managerilui de caz şi a psihologului, fără aducerea la cunoştinţa reprezentantului legal, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor.

Atât CRJ (29 octombrie 2013), cât şi DGASPC Bihor (25 noiembrie 2013) au sezizat autorităţile cu privire la faptul că beneficiarii acestui centru au acuzat abuzuri fizice, verbale și emoționale din partea angajaților, dar și a altor minori închiși în instituție. Cu toate acestea, procurorul de caz Luca Mihaela-Cornelia a dispus clasarea cauzei, însuşindu-şi argumentele din referatul întocmit de comisarul-sef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor.

Confruntaţi cu indicii temeinice despre abuzuri grave împotriva unui grup extrem de vulnerabil, Parchetul şi poliţia au ales să urmeze calea facilă a închiderii cazului din lipsă de probe. O asemenea soluţie nu este compatibilă cu scopurile justiţiei penale şi cu necesităţile de protecţie a minorilor şi a persoanelor cu dizabilităţi. Considerăm că, în măsura în care probele strânse în urma audierilor ar fi fost insuficiente, atunci s-ar fi impus nu clasarea dosarului ci, din contră, depunerea de eforturi suplimentare pentru aflarea adevărului, mai ales în contextul în careexistau indicii serioase cu privire la săvârşirea de infracţiuni.

Şi mai grav este faptul că unul dintre argumentele deciziei de clasare a cazului îl reprezintă susţinerea poliţei şi parchetului că, în anumite cazuri, violenţele asupra minorilor sunt justificate:

pornind de la premiza că sarcina de a educa un minor (abandonat de familie şi crescut într-un mediu ostil) nu este o sarcină uşoară şi nici o sarcină ce poate fi îndeplinită întotdeauna şi în toate cazurile numai cu mijloace de maximă blândeţe. Sunt situaţii în care trebuie să se procedeze, dimpotrivă cu fermitate şi chiar cu severitate în scopul de a-l corija pe minor şi de a-l determina la o conduită corespunzătoare. De aceea legea permite unei persoane căreia i-a fost încredinţat un minor să recurgă la asemenea măsuri, cu condiţia ca prin luarea lor să nu primejduiască sănătatea, dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a minorului.

în plus chiar dacă corecţiile fizice aplicate minorilor ar fi dovedite acestea ar putea fi încadrate la cauze justificative[sublinirea noastră]potrivit art.21 alin.1 din C.P. deoarece pentru educarea şi corijarea minorilor sunt situaţii în care trebuie să se procedeze, cu fermitate şi chiar cu severitate în cazuri izolate si atunci când aceştia greşesc”.

Chiar dacă mai mulţi dintre minorii audiaţi de organele de poliţie au declarat că au fost bătuţi de educatorii din centru dar şi de agenţi ai poliţiei, agentul de poliţie care a instrumentat cauza a precizat că “nu au fost martori prezenţi iar ceilalţi copii audiaţi, doar au auzit fără a vedea aceste aspecte şi fără a le putea susţine declaraţiile”. Aceasta este şi opinia procurorului Luca Mihaela-Cornelia, care şi-a însuşit în întregime referatul întocmit de agentul de poliţie.  Mai mult, susţin autorităţile, minorii nu au înregistrat plângeri ori sesizări nici la DGASPDC Oradea şi nici la Poliţie.

Abuzurile asupra minorilor instituţionalizaţi sunt permise de lege, cu ajutorul Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Bihor şi al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea

Considerăm că soluţia pronunţată şi argumentele pe care aceasta se bazează denotă o gravă lipsă de interes pentru situaţia minorilor cu probleme psihosociale, precum şi o neglijare a îndatoririlor fundamentale ale Ministerului Public şi ale organelor de poliţie.

CRJ consideră că o asemenea atitudine a Parchetului de pe lângă judecătoria Oradea este inacceptabilă şi reprezintă o încălcare a rolului Ministerului Public, care este obligat prin Constituţie să apere ordinea de drept şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. De asemenea, avem de-a face şi cu o nesocotire a prevederilor art. 63 lit. g) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, potrivit căruia Ministerul Public trebuie să apere drepturile şi interesele legitime ale minorilor.

Opinia autorităţilor în acest caz denotă şi o necunoaştere a legii pe care acestea sunt încredinţate să o aplice, întrucât conform art. 89 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, copilul trebuie protejat împotriva oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care se află.

Prin necunoaşterea şi nerespectarea legii şi prin dezinterestul ori prejudecata faţă de protecţia reală a copiilor cu dizabilităţi instituţionalizaţi, Ministerul Public transmite un mesaj trist întregii societăţi, în special persoanelor care fac parte din categorii vulnerabile. Atât timp cât autorităţile vor continua să fie lipsite de pregătire profesională şi de interes, abuzurile vor persista, iar cei vinovaţi vor rămâne nepedepsiţi.

CRJ reiterează că violenţa asupra minorilor, în special asupra celor cu dizabilităţi, nu ar trebui acceptată şi justificată în nicio situaţie şi solicită infirmarea ordonanţei de clasare, redeschiderea cât mai rapidă a urmăririi penale în cauză şi sancţionarea disciplinară a persoanelor care au propus/dispus clasarea.

CRJ solicită, de asemenea, autorităţii de resort din cadrului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice să verifice felul în care managerii de caz, asistenţii sociali si psihologii DGASPDC Oradea si-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, analizând în acest sens cele consemnate in Referatul cu propunere de clasare la IJP Oradea.

CRJ solicită ca reprezentantul legal al copiilor instituţionalizaţi (Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor) să declare public modul în care a reprezentat interesele minorilor în această cercetare şi dacă a fost audiat de procuror/agent de poliţie pentru cercetarea abuzurilor fizice şi emoţionale aplicate acestora de către educatorii centrului de plasament.

Resurse:

Referatul întocmit de organele de poliţie şi însuşit de procurorul de caz poate fi consultat integral AICI

Raportul experţilor CRJ în ceea ce priveşte neregulile constate în centrul din Oradea AICI

Plângerea penală formulată de CRJ în acest caz este disponibilă AICI