Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a solicitat anularea acordului de mediu privind proiectul S.C. Peştera Liliecilor S.A. de construire a unui hotel în perimetrul Parcului Naţional Piatra Craiului. Instanţa de fond a respins acţiunea formulată motivând că este obligatoie aplicarea Convenţiei Aarhus în România, dar încălcarea dispoziţiilor privind participarea publică nu atrage nulitatea unui act administrativ. De asemenea instanţa a reţinut că avizul administorului Parcului Naţional în cauză, nu este obligatoriu.

Împotriva acestei decizii s-a formulat recurs, care a fost respins.

CRJ vs APM Braşov