Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Ministerul Mediului

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a adresat Ministerului Mediului o cerere de informaţii publice având ca obiect “Raportul referitor la transpunerea aquis-ului comunitar/ legislaţiei europene din domeniul protecţiei mediului în legislaţia românească, incluzând tabelele de concordanţă între următoarele directive ale UE şi actele legislative româneşti ce au transpus aceste directive:

Directiva 2003/ 4/ CE privind accesul publicului la informaţii despre mediu;
Directiva Consiliului 85/ 337/ CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/ 11/ CE;

Directiva 2003 / 35/ CE a Parlamentului şi Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/ 337/ CEE si 96/ 61/ CE ale Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie.

Directiva 2001 / 42/ CE (Directiva SEA). Aceasta este transpusă prin H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, aşşa cum au fost ele raportate Comisiei Europene”.

Instanţa de fond a respins cererea, ca fiind rămasă fără obiect. CRJ a declarat recurs împotriva acestei hotărâri. Instanța a respins recursul formulat de CRJ.

Sentinţa civilă CRJ vs Ministerul Mediului