Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii organizare seminarii

Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii de organizare a unei sesiuni de instruire, codul CPV 79951000-5 – servicii de organizare seminarii.

Achiziția de desfășoară în cadrul proiectului „Liber să decid. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități”, ACF_A7_MM_05 finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Achiziția se realizează în conformitate cu Procedura stabilită în cadrul Programului Active Citizens Fund România și se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Ordinului nr. 1284/12.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea procedurii competitive aplicabile beneficiarilor privați.

Prezenta cerere de ofertă reprezintă Lotul 3 din achiziția de servicii de organizare seminarii, care cuprinde un număr 4 loturi, corespunzătoare a patru tipuri de evenimente prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului.

Specificații tehnice servicii Lot 3

Se vor achiziţiona servicii de organizare următorul eveniment:

Sesiune de instruire la Sibiu, pentru aprox. 25 de participanți, 3 zile (3 nopți), în perioada 26 – 28 octombrie 2022.

Servicii solicitate:

  1. Servicii cazare:
  2. pentru 3 nopti în Sibiu 25/28 oct. 2022 (în hotel, hotelul trebuie să aibă un număr de camere suficient pentru cazarea tuturor participanţilor la curs în aceeaşi locaţie).

Hotelul trebuie să fi fost construit sau renovat în ultimii cinci ani şi trebuie să pună la dispoziţia participanţilor minim 10 locuri de parcare.

Cazarea se va face în camere tip single în cadrul aceluiaşi hotel, iar micul dejun va fi inclus în costul cazării. Vor fi necesare un număr de aprox. 22 camere single.

– 2 nopti cazare în București (24/25 si 28/29 oct.) pentru un trainer strain.

2. Servicii închiriere sală de curs pentru 3 zile, în aceeasi locaţie unde este asigurată cazarea participanţilor, pentru minim 30 persoane, în formă de “U”.

– sala de curs trebuie sa fie exclusiv destinată acestui scop si sa fie ferită de mirosuri de mâncare;

– suprafaţa minimă a sălii de curs – aprox 120 mp;

– să beneficieze de următoarele dotari tehnice: acces internet de mare viteza, aer condiţionat, videoproiector, ecran proiecţie, flipchart.

– sistem sonorizare cu un microfon fix și unul mobil si cabina de traducere simultana

– să aibă lumină naturală, dar cu posibilitate de proiecţie în condiţii bune;

– sa fie izolată fonic, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de alte activităţi care au loc în aceeaşi clădire sau în imediata apropiere;

3. Servicii pauze de lucru (restaurant şi de servire a mesei): cină pentru toți participanții şi masă de prânz pentru 3 zile.

Menu-ul va trebui să includă şi produse pentru vegetarieni.

– 2 pauze de cafea/zi în primele 2 zile și o singură pauză în ultima zi. Pauzele de cafea vor conţine minim cafea, ceai, apă minerală şi plată, produse patiserie sărată şi dulce, fructe.

Spaţiul pentru servirea prânzului trebuie să fie în proximitatea sălii de curs.

4. Servicii decont transport participanţi (localitățile din care vor proveni participanții și suma estimativă pentru decontarea transportului vor fi anunțate ulterior iar în contract si factura va fi evidențiată separat de celelalte servicii).

Deconturile de transport pentru participanţii la eveniment vor fi realizate pe baza documentelor justificative primite de la participanţi.

Va rugam sa ne transmiteţi oferta dvs. la adresa Str. Arcului nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021032 sau pe adresa de e-mail office@crj.ro, până la data de 19.10.2022.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: office@crj.ro, tel. 021- 212.06.91, fax 021- 212.05.19, persoane de contact: Valentina Nicolae.