Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii producție spectacol de teatru și activități conexe.

Cerere de ofertă pentru procedura ”selecție de oferte” pentru achiziţia de servicii producție spectacol de teatru și activități conexe

Fundația Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii de producție a unei piese de teatru, codul CPV 92312110-5, Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru.

Achiziția de desfășoară în cadrul proiectului „Liber să decid. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități”, ACF_A7_MM_05 finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Achiziția se realizează în conformitate cu Procedura stabilită în cadrul Programului Active Citizens Fund România și se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Ordinului nr. 1284/12.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea procedurii competitive aplicabile beneficiarilor privați.

Caracteristici generale ale serviciilor: Conform caietului de sarcini de la acest link.

Vă rugăm sa trimiteti oferta Dumneavoastra pe adresa de e-mail office@crj.ro, până la data de 15.02.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 021.212.06.90, email: ruxandra.mateescu@crj.ro, persoană de contact: Ruxandra Mateescu.