Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii realizare podcast-uri

Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii de realizare de emisiuni de tip ”podcast” (cod CPV 92214000-4 Servicii de studio sau de echipament radio), respectiv o miniserie de 5 episoade, necesare în cadrul campaniei de conştientizare privitoare la implementarea articolului 12 “Recunoaştere egală în faţa legii” al Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Achiziția de desfășoară în cadrul proiectului „Liber să decid. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități”, ACF_A7_MM_05, derulat de Centrul de Resurse Juridice, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Achiziția se realizează în conformitate cu Procedura stabilită în cadrul Programului Active Citizens Fund România și se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Ordinul nr. 1284/12.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea procedurii competitive aplicabile beneficiarilor privați.

Specificaţii tehnice:

Implementarea serviciilor de sprijin și asistență în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale şi psihosociale este necesară pentru ca acestea să poată avea un trai independent și să poată lua decizii proprii cu sau fără susținere. Cadrul legal actual nu permite persoanelor puse sub interdicție să își exercite capacitatea juridică, considerându-le incapabile de a se îngriji de propriile interese. Tutorele ia toate deciziile în numele lor, fără că acestea să poată încheia contracte, să decidă cum, unde sau alături de cine să locuiască, să acceseze un cont bancar, să se căsătorească sau să depună plângeri în nume propriu.

În România există aprox. 45.000 de persoane puse sub interdicție, peste 3000 dintre acestea fiind instituţionalizate în centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități, și în jur de 4000 fiind internate în spitalele de psihiatrie. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Lg. 221/2010, recunoaște acestora dreptul de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții și obligă statul să implementeze măsuri de sprijin în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilităţi.

Scopul proiectului este de a crește capacitatea persoanelor cu dizabilități mintale, AVC şi demenţă de a își exercita drepturile și de a își maximiza autonomia. Proiectul va elabora și pilota patru modele de servicii de asistență și sprijin în luarea deciziilor în colaborare cu furnizori privați de servicii sociale. Aceste servicii vor fi promovate la nivel legislativ ca alternativă la măsura punerii sub interdicție. Persoane cu dizabilități, familii ale acestora, reprezentanți ONG, asistenți personali, îngrijitori vor fi formați în domeniul aplicării instrumentelor de sprijin în luarea deciziilor. Dreptul la viață în comunitate şi incluziunea socială vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin informarea, consilierea și reprezentarea acestora în fața autorităților competente, și prin promovarea de acţiuni în justiţie.

  • Se va realiza o miniserie de 5 episoade, fiecare episod va avea o durată de minim 20 de minute
  • În cadrul celor 5 episoade vor fi dezbătute subiecte pe tema reformei punerii sub interdicţie a persoanelor cu dizabilităţi şi anume, modificarea cadrului legal, trecerea de la punerea sub interdicţie la măsurile de sprijin în luarea deciziilor, decizia CCR nr. 601/2020, proiect de lege aflat în dezbatere în parlament, opinii referitoare la reforma din alte ţări, etc;
  • Invitaţii pot fi persoane cu dizabilităţi care au o hotărâre judecătorească de punere sub interdicţie sau cărora le-a fost ridicată această măsură, profesionişti din domeniul asistenţei sociale, psihologiei, psihiatriei, ştiinţelor juridice şi a drepturilor omului, părinţi sau reprezentanţi ai unor autorităţi care acţionează în calitate de tutori legali, reprezentanţi ai unor autorităţi şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi / sau psihosociale.
  • Fiecare episod va fi însoțit de un material text, descriptiv, de maxim 1000 de caractere.
  • Un desfăşurător cu titlurile episoadelor, lista cu invitaţii şi temele de discuţie vor fi puse la dispoziţia CRJ înainte de a fi înregistrate.
  • Cele 5 episoade predate vor fi în format audio şi vor avea o calitate ridicată a sunetului;
  • Înregistrările audio vor fi traduse în limba română dacă sunt într-o altă limbă de circulaţie internaţională;
  • Materialele nu vor conține limbaj sau referiri discriminatorii, instigatoare la ură sau care aduc atingere persoanelor vulnerabile, mai ales celor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.
  • Toate materialele vor conține în mod obligatoriu, în format voce sau imagine la finalul materialului, următoarea mențiune: Proiect derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. – alături de logo-urile finanțatorului și al CRJ, în calitate de promotor de proiect;
  • Podcast-urile realizate vor fi publicate de CRJ pe website, rețele de socializare și pe platforme specifice de găzduire;

Valoarea contractului este de 4000 euro cu TVA inclus.

Va rugam sa ne transmiteţi oferta dvs. la adresa Str. Arcului, nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021032 sau pe adresa de e-mail office@crj.ro, până la data de 31.01.2022.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin e-mail: office@crj.ro, tel. 021- 212.06.91, fax 021- 212.05.19, persoane de contact: Claudia Apostol sau Georgiana Pascu.