Combaterea infracţiunilor motivate de ură în România

În data de 18 iunie, 2015, Centrul de Resurse Juridice a organizat conferinţa cu tema Combaterea infracţiunilor motivate de ură. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Monitorizarea drepturilor omului prin mecansime internaţionale finanţat prin granturile SEE (2009-2014) în cadrul Fondului ONG în România (ţări donatoare: Norvegia, Islanda, Lichtenstien).

Scopul conferinţei a fost acela de a impulsiona dezbaterea deschisă între actorii relevanţi cu privire la fenomen, maniera de manifestare, şi mai ales felul în care putem combate eficient infracţionalitatea motivată de discriminare din România. În cadrul Conferinţei, CRJ a lansat publicaţia Combaterea infracţiunilor motivate de ură. Ghid pentru practicieni şi decidenţi. Conferinţa a beneficiat de prezenţa şi intervenţiile unor organizaţii neguvernamentale care reprezintă grupuri vulnerabile la discriminare şi infracţiuni motivate de ură sau instituţii care au în mandat combaterea fenomenului, dar şi de prezenţa unor specialişti în domeniul infracţiunilor motivate de ură din poliţia, procuratura, ministerul de interne din ţări precum Austria, Danemarca, Finlanda, Olanda şi Regatul Unit. Prezenţa specialiştilor străini a fost posibilă prin sprijinul Ambasadelor la Bucureşti ale ţărilor menţionate. Prezentările lor, făcute dintr-o perspectivă foarte pragmatică, obţinută prin experienţa acumulată în combaterea urii, a avut menirea de a transfera expertiză colegilor lor români pe aceste teme stringente, cu precădere pentru activitatea poliţiei.

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), deşi a fost invitat să participe la eveniment cu vorbitori la cel mai înalt nivel, cât şi să desemneze poliţişti/poliţiste pentru care am fi organizat o sesiune de formare susţinută de o formatoare din cadrul poliţiei finlandeze pe tema infracţiunilor motivate de ură în ziua de 17 iunie, instituţia a refuzat să participe la aceste demersuri. Vorbitorii din structuri IGPR care confirmaseră au anulat participarea cu trei zile înainte de conferinţă, iar IGPR a declinat invitaţia CRJ legată de formarea poliţiştilor.

Apreciem participarea Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” şi a Centrului de formare si perfecţionare a poliţiştilor „Nicolae Golescu” din Slatina cu vorbitori la cel mai înalt nivel în cadrul Conferinţei. Dar, reiterăm, aşa cum am făcut-o şi în cadrul conferinţei, faptul că Poliţia română şi sistemul de justiţie în general nu mai pot rămâne în starea de negare a unui fenomen distructiv pentru democraţie precum este cel al infracţiunilor motivate de ură. Această negare nu ar indica nimic altceva decât precaritatea statului de drept din România, în măsură a lăsa deschisă calea spre abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului de tipul celor cu care ne confruntăm deja în mod constant. De asemenea, ar indica lipsa de perspectivă în pregătirea instituţiilor statului român pentru a aborda în mod corespunzător această realitate a infracţiunilor generate de ură care, deşi negate în România, sunt abordate şi tratate profesionist şi cu prioritate în statele Uniunii Europene, aşa cum a rezultat şi din lucrările conferinţei.

Persoană de contact: Delia Niţă, Manager Program Antidiscriminare, +40 729 120 383

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaţionale” https://www.crj.ro/antidiscriminare/monitorizarea-drepturilor-omului-prin-mecanisme-internationale/

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România: www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Comunicat de presă