Comitetul ONU împotriva Torturii – îngrijorat de modul în care România respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale

Pe 23 și 24 aprilie 2015, Comitetul ONU împotriva Torturii (UNCAT) a evaluat situația respectării drepturilor omului în baza celui de-al doilea raport periodic al României. În cadrul sesiunilor de evaluare, delegaţia oficială a statului român a prezentat progresele realizate în domeniile care privesc aplicarea Conveţiei împotriva Torturii, tratamentelor rele, inumane și degradante, și a răspuns întrebărilor, respectiv îngrijorărilor Comitetului.

În data de 23 aprilie 2015, Centrul de Resurse Juridice a participat la o întâlnire privată cu membrii Comitetului cu scopul de a transmite principalele observaţii şi recomandări în urma vizitelor de monitorizare neanunţate în instituţiile rezidenţiale pentru persoanele cu dizabilităţi mintale din România, pe care CRJ le-a organizat în cei 11 ani de activități de vizitare (dar mai ales din ultimele şapte luni), observaţii ce au fost luate în considerare de membrii Comitetului și introduse în raportul de evaluare publicat pe 16 mai 2015. (Vezi rapoartele de monitorizare ale CRJ și răspunsurile autorităților aici.)

În cadrul evaluării, Comitetul şi-a exprimat aprecierea față de statul român pentru prezentarea celui de-al doilea raport periodic, dar regretă faptul că raportul a fost prezentat cu o întârziere de 18 ani, fapt ce a împiedicat cooperarea și a limitat capacitatea acestuia de a îndeplini funcțiile sale în temeiul articolului 19 al Convenției. În același timp, membrii Comitetului și-au exprimat îngrijorări grave cu privire la situaţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau cu probleme de sănătate mintală aflate în instituţiile din România.

Vezi documentul original „Concluding observations on the second periodic report of Romania” (EN)
Vezi documentul original „Concluding observations on the second periodic report of Romania” (EN)

Redăm mai jos numai câteva dintre preocupările și observațiile Comitetului extrase din concluziile raportului de evaluare – punctul 14, pag. 6– cu privire la:

  • „Tratamentul și condițiile de viață al persoanelor cu dizabilități, adulți și minori, plasați în secții și spitale de psihiatrie și în instituții de îngrijire socială specializate, care au dus la numeroase decese ale pacienților, cauzate de neglijență, lipsa serviciilor de bază, folosirea mijloacelor de contenționare mecanică, lipsa tratementului medical și psihologic, malnutriție severă, alături de tratamente inumane și degradante;
  • Absența investigațiilor în urma deceselor raportate a 16 pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare și a altor sute de pacienți în perioada 2001 – 2004, și a circa 2.000 de persoane între ianuarie 2011 și august 2014 în instituții pentru persoane cu dizabilități mintale în aproximativ jumatate din țară, cauzate de condiții de viață extrem de rele și de tratament medical inferior, cum ar fi: cazarea permanentă în camere întunecate, menținerea în stare de sedare, legare cu ligaturi de paturi și hrănire în poziție orizontală, cu hrană insuficeintă și inadecvată, suferind abuzuri verbale (țipete) și fizice (bătăi), refuzul accesului la tratament medical vital, ceea ce a condus la stres medical și psihic considerabil, precum în cazul pacienților de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Gheorghe Șerban din Sectorul 6, București;
  • Numărul ridicat de persoane cu dizabilități psiho-sociale și cu probleme de sănătate mintală aflate în instituții ce reflectă lipsa progreselor în tranziția de la instituții către centre comunitare și familiale.”

În legătură cu Mecanismul Național de Prevenție, Comitetul salută înființarea acestuia sub Protocolul Opțional al Convenției, însă își exprimă îngrijorarea pentru faptul că MNP nu este pe deplin operațional. Redăm mai jos observațiile Comitetului (punctul 16, pag. 8):

„Statul parte trebuie să aloce resurse financiare și umane adecvate pentru a asigura independența biroului din cadrul instituției Avocatului Poporului, astfel încât să-i permită să funcționeze efficient pentru îndeplinirea rolului său de Mecanism Național de Prevenție. Ar trebui, de asemenea, să se asigure că are în componență o echipă multidisciplinară, inclusiv persoane cu expertiză medicală și psihiatrică și că vizitează în mod regulat toate locațiile unde se află persoane private de libertate. În fine, Comitetul încurajează autoritățile statului român parte din Mecanismul Național de Prevenție să profite de experiența organizațiilor societății civile în acest domeniu.”

În concluzie, Centrul de Resurse Juridice apreciază în mod deosebit faptul că membrii Comitetului ONU împotriva Torturii au preluat și inclus observațiile CRJ despre abuzurile grave asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate în România în concluziile raportului de evaluare. De asemenea, CRJ își exprimă speranța că autoritățile statului român vor depune, cu atât mai mult, eforturile necesare pentru a reglementa această situație regretabilă și că va asigura acestui grup vulnerabil dreptul la o viață demnă și independentă în comunitate, totodată cu asigurarea prevenirii oricăror abuzuri, în concordanță cu principiile Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Cu toate acestea, CRJ nu poate să nu observe lipsa de acţiune şi interes a Guvernului Român față de aceste îngrijorări și recomandări exprimate de membrii Comitetului și exprimate atât de vocal de societatea civilă din România, având în vedere că România nu are în continuare o strategie pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi mintale şi pentru trecerea la viaţa idependentă în comunitate a celor instituționalizați.

Nu în ultimul rând, CRJ atrage atenția că Propunerea legislativă privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități, înregistrată pe 22 aprilie pentru dezbatere publică la Camera Deputaților cu Pl-x nr. 363/2015 și susținută de peste 3.200 de cetățeni semnatari ai unei petiții inițiate de CRJ în acest sens, stă în așteptare pe masa Camerei Deputaților.

Persoană de contact:

Georgiana Pascu – Manager de program „Pledoarie pentru demnitate, CRJ

georgiana.pascu@crj.ro; (0729) 881 159