Comunicat CRJ: Gura Văii – depozitul de fiinţe umane

Centrul de Resurse Juridice a vizitat inopinat în 8 şi 14 martie a.c. Secţia de psihiatrie din Gura Văii, județul Mehedinţi şi a stabilit că cele 50 de persoane cu dizabilități intelectuale şi cu probleme de sănătate mintală închise în această secţie sunt lipsite de cele mai elementare condiţii de viaţă şi de tratament.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a sesizat abuzurile, în scris, conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin (în subordinea căruia se află secţia), Consiliului Judeţean şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mehedinţi (DGASPC),  solicitându-le intervenţia de urgenţă pentru asigurarea accesului la servicii adecvate în comunitate.

Angajaţii secţiei şi-au amintit că CRJ a mai sesizat aceste aspecte şi în anul 2009, fără ca vreo decizie care să conducă la integrarea în comunitate a acestor persoane să fi fost adoptată de către autorităţile locale competente. În opinia acestora, cel puţin 30 de pacienţi sunt foşti orfani ai căminului din Vînjuleţu, fiindu-le cunoscuţi medicilor încă de la vârsta de 3 ani. Situaţia acestora este cunoscută de peste zece ani conducerii DGASPC Mehedinţi , fără ca vreo soluţie să fi fost identificată, aceştia răspunzând că „nu au locuri disponibile în centrele de tip rezidenţial” (citat dintr-un răspuns transmis spitalului în anul 2014). Toţi pacienţii care au dizabilitate intelectuală (retard mental conform documentelor medicale) au primit un certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de expertiză din subordinea DGASPC Mehedinţi. Aceste documente certifică atât gradul şi încadrarea, cât mai ales planul de servicii complexe de reabilitare a fiecărei persoane cu dizabilitaţi, motiv pentru care considerăm că situaţia gravă este ignorată de autorităţile responsabile.

Privarea de libertate pe motiv de lipsă de servicii în comunitate constituie o gravă încălcare a legislaţiei interne şi a tratatelor la care România este parte şi trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Citiți întregul raport aici.

Membrii echipei Clinicii Juridice Mobile ai CRJ au observat următoarele:

Condițiile de viață sunt primitive și degradante. Saloanele sunt pavate cu ciment sau cu ciment acoperit cu linoleum învechit, sunt dotate cu paturi metalice, dispun de ferestre stricate şi prevăzute cu gratii metalice. Unele saloane au noptiere metalice, deteriorate, insalubre. Paturile ruginite au saltele vechi și murdare.

„Pacienții nu dispun de haine personale, majoritatea poartă aceleaşi haine timp de o săptămână, nu folosesc pijamele (dorm în aceleaşi haine pe care le poartă peste zi, timp de 1 săptămână)”.

„Fiecare etaj dispune de un grup sanitar dotat astfel: 3 posturi w.c. turceşti, degradate, ruginite, 3 locuri de spălare. Nu există nici o separare între locurile de spălare, acestea sunt demarcate de câte o bordură de aproximativ 30 cm înălţime. Ţevile, gresia, robineţii sunt ruginite, avariate. La unul dintre grupurile sanitare atârnă un furtun, fără pară de duş. Nu există chiuvetă funcţională”.

„Potrivit asistentei medicale, cel puțin cei 25 de pacienți cu retard mental sever au nevoie de un reprezentant legal. Deși nu au discernământul necesar să se îngrijească de propriile interese, niciunul nu are numit tutore. Aproape toate fișele de consimțământ informat cu privire la internare sunt semnate, inclusiv de către acești pacienți (au fost puși să semneze, să facă o “mâzgălitură pe foaie”), chiar dacă ei nu au înțeles ce au semnat efectiv. Pentru spital a fost suficient să existe o semnătură pe aceste documente, ca să considere că este în regulă și că pacienții și-au dat acordul cu privire la internare. Toate deciziile privind pacienții sunt luate de către personalul medical, fără a exista posibilitatea de contestare sau verificare a lor”.

Pacienţii nu desfăşoară nicio activitate. Am vizitat două încăperi denumite cluburi. Una dintre încăperi, întunecoasă, cu aproximativ 15 scaune (cele mai multe aşezate unul peste altul, nefolosite), avea instalat pe unul dintre pereţi, la înălţime (pentru a nu permite accesul pacienţilor), într-o cutie de lemn, un televizor. Acesta era pornit la data vizitei şi aproximativ 3 pacienţi urmăreau programul. Acest televizor reprezintă singura posibilitate de petrecere a timpului pe care o au pacienţii secţiei psihiatrie cronici Gura Văii la dispoziţie. Al doilea club este o sală goală în care sunt dispuse, de-a lungul pereţilor, o bancă de lemn (o bancă de exterior) şi un ansamblu unitar de câteva scaune (specifice metroului sau staţiilor de aşteptare). Nu există nici o altă dotare”.

Secţia este situată la marginea localităţii Gura Văii (judeţul Mehedinţi, la aproximativ 15 km de centrul municipiului Drobeta-Turnu Severin şi la aproximativ 3 km distanţă – pe un traseu relativ degradat –  de drumul naţional ce traversează localitatea Gura Văii), la limita unei zone deluroase şi împădurite. Locaţia este izolată, dezolantă şi insalubră. Secţia este organizată într-un bloc părăsit, care a fost utilizat ca bloc de locuințe pentru militarii genişti în urmă cu multe decenii. Accesul final spre secţia de psihiatrie se realizează prin traversarea unui pod metalic precar, îngust, lung de aproximativ 20 m, pod ce traversează o vale insalubră.

Deși practica internațională recomandă implicarea persoanelor cu dizabilități în activități de terapie ocupațională, care să le susțină dezvoltarea și să le poată reduce inegalităţile în integrarea în comunitate, personalul din secţie a afirmat că nu dispune de resurse necesare pentru acest tip de activităţi şi că în secţiile de psihiatrie nu sunt furnizate aceste servicii.  Practic, pacienţii îşi petrec tot timpul între pereţii centrului, fără activităţi care să îi stimuleze, trăind în condiții de sărăcie extremă.

CRJ atrage atenţia autorităţilor responsabile că dreptul la sănătate, viaţă privată, condiţii decente de viaţă, libertate sunt încălcate. CRJ îşi manifestă îngrijorarea că pacienţii internaţi la secţia de psihiatrie cronici Gura Văii sunt supuşi unor condiţii şi tratamente degradante şi inumane. Date fiind condiţiile observate pe  o perioadă de timp semnificativă, atragem atenţia asupra riscului sever de deprofesionalizare, abrutizare şi dezumanizare şi a personalului care lucrează în astfel de condiţii.

Locaţia izolată, accesul relativ dificil, lipsa de semnal de telefonie mobilă, interdicţia de a părăsi secţia reprezintă factori ce decuplează sever pacienţii de societate şi comunitate, aceştia neavând posibilitatea efectivă de a trăi conectaţi la realitatea socială, neputând accesa (însoţiţi sau neînsoţiţi, în scop recreativ sau educativ) comunitatea.

Centrul de Resurse Juridice solicită conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă din Drobeta-Turnu Severin, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi, în mod special, conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mehedinţi, să adopte de urgenţă măsurile care vor asigura accesul la servicii în comunitate al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi cu probleme de sănătate mintală închise în secţia din Gura Văii.

Pentru informaţii: Georgiana Pascu, manager de program, Centrul de Resurse Juridice, email gpascu@crj.ro , telefon 0729 881 159.