Conferință: Etică în administrația publică

writing brand conceptVineri, pe 27 martie 2015, la Hotel Minerva din București, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) împreună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează conferința „Etică în administrația publică”, în cadrul proiectului „Formare și dezvoltare pentru asigurarea eticii și integrității in administrația publică”.

Tema conferinţei: Identificare de bune practici şi propuneri de îmbunătăţire a sistemului de etică în administraţia publică

Impactul administraţiei publice în viaţa de zi de cu zi a cetățenilor şi a comunităţilor este din ce în ce mai mare, atât sub aspectul gestionării problemlor publice, cât şi sub aspect bugetar. Puterea de cheltui resursele comunităţii şi de a influenţa viaţa celorlalţi înseamnă, în acelaşi timp, şi o mare responsabilitate. Responsabilitatea de a acţiona moral (cu integritate) şi de a asigura cheltuirea eficace a resurselor. Asta înseamnă, inclusiv, a nu corupe şi a nu te lăsa corupt/ă, dar înseamnă şi deschidere spre dialog, un climat intern de încredere şi cooperare, proceduri interne de asigurare a consilierii de etică. În acest sens, în ultimii 20 de ani, sectorul public a dezvoltat norme legale sau politici interne, proceduri şi instrumente pentru asigurarea integrităţii organizaţionale şi a conducerii responsabile. Organizaţiile publice au adoptat şi aplicat coduri de etică, proceduri privind conflictele de interese, avertizarea în interes public, declararea cadourilor şi alte măsuri de prevenire a corupţiei.

 

Conferinţa îşi propune să îi provoace pe responsabilii din sectorul public din Europa şi România să discute experienţele în domeniul sistemelor de etică, problemele morale şi soluţiile / instrumentele de lucru dezvoltate pentru a răspunde acestor provocări. Vrem să identificăm bune practici şi „busole morale” în organizaţiile din România. Vrem să învăţăm tehnici şi instrumente unii de la ceilalalţi, în context european.

Agenda conferintei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene sau a Guvernului României. Detalii pe www.fonduriadministratie.ro.