Conferinţa “Identificarea tiparelor de corupţie ce implică fonduri U.E.”

Centrul de Resurse Juridice anunta organizarea conferintei “Identificarea tiparelor de corupţie ce implică fonduri U.E.” în perioada 26-27 aprilie 2018, Hotel Intercontinental. Conferinţa beneficiază de participarea a peste 20 de vorbitori din 4 state membre (România, Bulgaria, Croaţia şi Ungaria) UE şi 3 state candidate (Albania, Macedonia, Serbia).

Conferinţa îşi propune să creeze o platformă de dezbatere între Statele Membre şi statele candidate pentru a promova schimbul de informaţii, experienţă şi bune practici între profesioniştii implicaţi în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE). Corupția este o problemă esențială care subminează interesele financiare ale UE. Raportul OLAF 2016 subliniază faptul că “există o altă problemă comună în toate anchetele OLAF, și în special în procesul achizițiilor publice, şi anume existența și utilizarea corupției“. Dl Giovanni Kessler, directorul general al OLAF, a subliniat că “fenomenul corupţiei este încă un aspect aproape universal, regăsit în cazurile noastre“.

Conferinţa este cofinanţată de Programul Hercule III (2014-2020) al Uniunii Europene.

Descarcă prezentarea conferinţei de aici.