Conferința națională “Tendinţe şi bune practici în formarea profesională a funcţionarilor publici”

Rezultatele proiectului “Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice” au fost prezentate în cadrul Conferinţei naţionale cu tema “ Tendinţe şi bune practici în formarea profesională a funcţionarilor publici”, organizată în data de 03.11.2010, la București.

A fost  totodata un prilej pentru dezbaterea unor aspecte legate de aplicarea legislaţiei în domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici, identificarea tendinţelor şi nevoilor de formare continuă în administraţia publică precum şi diseminarea bunelor practici în domeniul resurselor umane care pot contribui la întărirea capacităţii şi eficacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice.

Conferinţa naţională reprezintă punctul final din seria de evenimente desfaşurate de Centrul de Resurse Juridice, acţiuni  care s-au concentrat pe identificarea nevoilor de formare profesională pentru 30 de autorităţi publice locale din 5 judeţe precum si pe dezvoltarea competenţelor pentru 180 de funcţionari publici în domeniile managementului fondurilor structurale şi achiziţiilor publice.

La acest eveniment au participat specialişti din administraţia publică centrală şi locală (ministere, CNFPA, ANFP, primării), reprezentanţi ai sindicatelor, funcţionari publici din administratia publică locală şi centrală, reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile, jurnalişti.

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului  “Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Documente utile: