Consilierea de etică în administrația publică – rezultate, viziune, oportunități și riscuri în relație cu noul cod administrativ

Centrul de Resurse Juridice organizează vineri, 20 septembrie dezbaterea “Consilierea de etică în administrația publică  – rezultate, viziune, oportunități și riscuri în relație cu noul cod administrativ”.Dezbaterea va avea loc la Hotel Ibis București Palatul Parlamentului, sala Eminescu, începând cu ora 09.30. Dacă doriți să participați la dezbatere, vă rugăm să vă înscrieți până la data de 18 septembrie 2019 la adresa office@crj.ro

În cadrul dezbaterii vor fi discutate modificările legislative privind consilierea de etică realizate prin Codul administrativ, riscurile pentru consilierea de etică asociate acțiunii inițiate de Avocatul poporului la Curtea Constituțională, precum și rezultatele cercetării Analiza stadiului problemelor și soluțiilor alternative în domeniul consilierii de etică, precum și variantele de politici publice dezvoltate de CRJ.

Conform Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, există, la nivelul administrației publice, “un deficit semnificativ de cunoaștere de către angajați și personalul de conducere a standardelor legale de integritate, cum ar fi consilierea de etică, […] iar persoanele responsabile cu consilierea etică exercită un rol formal”. Noile prevederi legislative privind consilierea de etică sunt de natură să contribuie la îmbunătățirea impactului consilierii de etică la nivel instituțional și la nivelul Strategiei Naționale Anticorupție. Cu toate acestea, modificările legislative trebuie comunicate, înțelese și implementate în practica instituțiilor și autorităților publice. În același timp este necesară predictibilitate legislativă în acest domeniu.

Dezbaterea face parte din proiectul PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Pentru alte detalii sau întrebări privind proiectul, vă rugăm să ne contactați la adresa office@crj.ro sau Radu Nicolae, expert anticorupție, e-mail rnicolae@crj.ro, telefon 0723/668 808.

Descărcați agenda evenimentului