Consimțământul unei victime minore

Avocatul Poporului a transmis Curții Constituționale excepția de neconstituționalitate referitoare la unele prevederi din forma adoptată a Legii nr. 217/2023 privind modificarea Codului Penal. Aceasta constă în cauza de nepedepsire pentru actul sexual dintre un major și un minor în cazul în care diferența de vârstă este mai mică de 5 ani, prevăzută la art. 2181 alin. (7). Excepția de neconstituționalitate formulată la data de 5 octombrie 2023 poate fi citită integral AICI.

Prin Legea nr. 217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002, legiuitorul modifică mai multe prevederi ale Codului penal aflat în vigoare, modificări care urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Astfel, se introduce un nou articol, art. 2181: violul săvârșit asupra unui minor.

Ce spune art. 2181 alin. (7)?

Alin. (7) – Faptele prevăzute la alin. (1) nu constituie infracțiune dacă diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani.

*Alin. (1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise de un major cu un minor care nu a împlinit 16 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Se ajunge ca, prin aplicarea cauzei de nepedepsire să se presupună că un minor de 13 ani și o lună, care consimte la un raport sexual cu un major de 18 ani, ar fi exprimat un consimțământ valabil.

Se formează, astfel, o contradicție. Prin aceeași lege, vârsta consimțământului sexual este crescută la 16 ani. Totuși, prin cauza de nepedepsire reglementată la art. 2811 alin. (7), se presupune că un copil care are puțin peste 13 ani poate consimți la un act sexual.

”Art. 113 din Codul penal prevede limitele răspunderii penale, astfel: minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal; minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ; minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal conform legii.

Prin discernământ se înțelege atât capacitatea mentală (psihică și intelectuală) a persoanei de a înțelege semnificația socială a faptelor pe care le săvârșește (urmările acesteia), cât și capacitatea de a-și manifesta voința neconstrânsă de a le săvârși.

Chiar dacă acest text legal are în vedere răspunderea penală a unui făptuitor, rațiunea este cu atât mai puternică în a considera că un minor, victima a unei infracțiuni, nu are discernământ sub pragul vârstei de 14 ani, astfel încât nu poate conștientiza consecințele unui act sexual și, ca atare, nu poate consimți la un act sexual cu un major. Este o prezumție absolută, pe care însă, în mod paradoxal, art. 2181 alin. (7) o înfrânge, stabilind o necesară diferență de 5 ani între victima de 13 ani și o lună și un făptuitor de 18 ani, fără de care fapta nu constituie infracțiune.”

Art. 1 pct. 9 din Legea nr. 217/2023, care introduce în Codul penal o cauză de nepedepsire prin dispozițiile art. 2181 alin. (7), aduce atingere prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (5). […] De asemenea, textul legal criticat încalcă art. 22 din Constituție, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, art. 26 referitor la viața intimă, familială și privată, art. 34, care consacră dreptul la ocrotirea sănătății și art. 49 privind protecția copiilor și a tinerilor, potrivit căruia copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor.

Reglementând o astfel de cauză, statul nu și-a îndeplinit obligația pozitivă de a adopta dispoziții care să pedepsească efectiv violul și să descurajeze astfel de încălcări grave ale integrității și demnității umane. Legea penală nu trebuie interpretată și aplicată prin analogie.

CRJ a scris despre creșterea vârstei consimțământului sexual la 16 ani AICI.

____________________________________

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

@acfromania#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants