CRJ a lansat Manualul de tehnici şi proceduri de consultare între autorităţi publice şi organizaţiile nonguvernamentale

Centrul de Resurse Juridice a lansat, astăzi, 18 octombrie 2013, Manualul de tehnici şi proceduri de consultare între autorităţi publice şi organizaţiile nonguvernamentale ”Parteneriat pentru bună guvernare”.

În aproape 80 de pagini, manualul propune atât autorităţilor publice, cât şi organizaţiilor civice, exemple de bune practici, modele de consultare, precum şi instrumente şi tehnici concrete care pot fi folosite în procesul de consultare.

Manualul este unul necesar pentru o mai bună consultare a ONG-urilor de căre autorităţile publice în luarea deciziilor care îi privesc pe toţi cetăţenii. Procesul de consultare înregistrează un regres în ultimii ani în România, în condiţiile în care legea transparenţei decizionale este puţin aplicată, informaţiile publice sunt clasificate ca secret de serviciu, iar Guvernul României adoptă ordonanţe de urgenţă sau transmite Parlamentului proiecte de legi controversate fără o minimă transparenţă sau informare publică, lista actelor normative „ce ar putea fi” incluse pe agenda şedinţei Guvernului României fiind disponibile doar in ziua şedinţei.

”O guvernare care dovedeşte responsabilitate faţă de cetăţeni este o guvernare care se preocupă de propria sa calitate, inclusiv prin stimularea participării active şi informate a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor. De aceea, considerăm că participarea informată a cetăţenilor la luarea deciziilor reprezintă una din caracteristicile majore ale bunei guvernări. Prin ea sunt implimentate mecanisme care instituţionalizează responsabilizarea şi se construieşte încrederea”, explică autorii, în Argumentul manualului.

Manualul a fost realizat în cadrul proiectului ”Societatea civilă, partener activ în progresul de elaborare şi evaluare a politicilor publice”, implementat de CRJ în perioada 23 octombrie 2012 – 23 octombrie 2013 şi cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, axa 1 – major de intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.