CRJ a transmis Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități un raport alternativ (‘shadow report’) privind punerea în aplicare a CDPD în Uniunea Europeană

Pe 14 februarie 2022, Centrul de Resurse Juridice a prezentat Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilități primul său raport alternativ privind punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în Uniunea Europeană (UE).

Scopul raportului este de a analiza modalitatea în care UE a pus în aplicare CDPD prin prisma alocării fondurilor structurale pentru dezinstituționalizare, pentru pentru perioada 2014 – 2020. Am dorit să atragem atenția asupra încălcării sistematice a art. 19 privind dreptul la viață îndependentă și incluziune în comunitate, prin alocarea masivă de fonduri pentru construirea și reabilitarea centrelor pentru persoanele cu dizabilități de dimensiuni semnificativ mai mici, care însă îngrădesc în continuare drepturile fundamentale ale pers cu dizabilități garantate de convenție.

Am arătat, de asemenea, cum lipsa unei consultări active și a implicării semnificative a pers cu dizab și a organizațiilor reprezentative în chestiuni privind legislația și politica UE a dus la implementarea practicilor contrare CDPD.

Puteți consulta raportul AICI.

Pentru mai multe informații despre procesul de revizuire și pentru a accesa alte rapoarte alternative, vă rugăm să vizitați site-ul web al Comitetului CDPD.