CRJ caută colaboratori la nivel național – vezi posturile.

 

Ajută-ne să facem binele să se întâmple!
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) caută colaboratori avocați, psihologi, asistenți sociali şi medici cu specializarea în psihiatrie din mai multe orașe din țară şi din Bucureşti și asistent/ă comunicare la sediul din București.

‼ IMPORTANT:
1. Vă rugăm insistent să parcurgeți întregul anunț înainte de a trimite aplicația, asigurați-vă că îndepliniți cerințele și că depuneți documentele solicitate. Asigurați-vă, totodată, că nu vă aflați în poziții care vă afectează capacitatea de a ocupa poziția pentru care aplicați (conflict de interese,relații contractuale cu autorități etc.).
2. Eventuale întrebări/nelămuriri/detalii legate de salarizare vor fi adresate în cadrul interviului, nu telefonic sau prin e-mail.
Vă mulțumim.

Despre Centrul de Resurse Juridice (CRJ): 
Centrul de Resurse Juridice este o organizaţie neguvernamentală de drepturile omului, de tip watchdog, înfiinţată în anul 1998 de Open Society Foundation. Programul “Pledoarie pentru Demnitate” a fost deschis în anul 2003 cu scopul de a promova şi apăra drepturile persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale, instituţionalizate sau în risc de a fi instituţionalizate împotriva voinţei lor. Echipa programului foloseşte instrumentele de advocacy juridic şi de drepturile omului pentru a determina autorităţile statului să respecte drepturile persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate. 

CRJ reprezintă persoanele cu dizabilități instituționalizate în faţa autorităților şi a furnizorilor de servicii sociale şi medicale publici/privați în scopul facilitării accesului la servicii în comunitate. Pe termen scurt şi mediu urmărim să răspundem cât mai repede solicitărilor din partea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale pentru a preveni sau sesiza încălcări ale drepturilor lor.

Te rugăm să parcurgi descrierile de mai jos și dacă te regăsești în criteriile de selecție pentru unul dintre posturile descrise sau cunoști persoane care răspund acestor așteptări, te rugăm să le transmiți anunțul.

 


 

Centrul de Resurse Juridice angajează colaboratori avocați pasionați și motivați să lucreze pentru facilitarea accesului la justiţie a persoanelor vulnerabile, îndeosebi din categoria persoanelor cu dizabilități intelectuale şi/sau psihosociale și care doresc să activeze într-o echipă dinamică cu real impact asupra calității vieții și accesului la servicii în comunitate pentru aceste persoane.

Despre acest post:

CRJ caută candidaţi interesaţi pentru posturile de avocaţi în cadrul proiectului AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi. Avocaţii vor lucra în cadrul unei echipe la nivel național în scopul de a contribui la promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale şi psihosociale, instituţionalizate în centre rezidenţiale şi spitale de psihiatrie precum și la cunoaşterea obligaţiilor care decurg din hotărârile CEDO împotriva României (psihiatrie, instituţionalizare, deces suspect, viol, condiţii de viaţa şi tratament inadecvate).

Responsabilităţile cheie pentru acest post includ:

 • împreună cu echipa de proiect, avocaţii vor elabora strategii de litigare în scopul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale;
 • vor lucra în echipă cu un psiholog, asistent social şi/sau medic cu specializarea în psihiatrie în scopul documentării modului în care sunt respectate drepturile omului în centrele rezidenţiale şi/sau spitalele de psihiatrie;
 • vor furniza servicii de informare, consiliere sau asistenţă juridică persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele rezidenţiale şi/sau spitalele de psihiatrie.

Abilități și experiență necesare: 
Solicitanţii trebuie să deţină calitatea de avocat definitiv de cel puțin 3 ani şi să aibă cunoştinţe din materia drepturilor omului şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale.

 În plus, postul necesită:

 • experiența în gestionarea litigiilor și a acțiunilor în instanță privitoare la grupurile vulnerabile;
 • abilităţi de cercetare/documentare din mai multe surse şi capacitate de sinteză a materialelor studiate în limba română și/sau în engleză;
 • capacitatea de a lucra în echipă cu un specialist în domeniul psihologiei / asistenţei sociale sau a psihiatriei;
 • abilităţi de comunicare astfel încât să se poată face înţeles/înţeleasă cu ușurință de persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale; 
 • disponibilitatea de a interacţiona cu persoane cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale  prin contact direct sau prin intermediul liniei telefonice de tip call center; 
 • capacitatea de a gestiona situaţii care necesită intervenţii în regim de urgenţă și disponibilitate pentru a efectua deplasări în țară, în special în mediul rural.

Colaborarea vizează activităţi la nivel național şi candidații pot fi membri ai oricărui barou din țară. Pentru avocaţii colaboratorii din ţară, activitatea va presupune între 2-4 zile de activitate per lună. În funcție de activitatea din proiect și de disponibilitatea candidaților, există posibilitatea contractării unui avocat pentru o colaborare amplă cu echipa CRJ din Bucureşti. Colaborările se vor realiza în baza contractelor de asistenţă juridică până cel mai târziu în octombrie 2023.

Dacă îți surâde ideea și te vezi lucrând cu noi, dă-ne un e-mail pe office@crj.ro cu titlul ”Aplicație pentru postul de avocat” până cel târziu 11 ianuarie 2022, alături de un CV (de maxim 3 pagini) din care să reiasă experiența relevantă pentru activitățile pe care le implementăm.  

Candidații selectaţi în urma analizei CV-urilor vor fi contactați pentru stabilirea unui interviu şi posibil a unui test pentru care vor primi cerinţele prin email. Toţi candidaţii selectaţi vor participa la un curs de formare specific.


Centrul de Resurse Juridice dorește să colaboreze cu PSIHOLOGI, ASISTENȚI SOCIALI şi MEDICI cu specialitatea în PSIHIATRIE care să participe activ la monitorizările și demersurile CRJ de facilitare a accesului la justiţie  pentru persoanele cu dizabilități intelectuale şi/sau psihosociale instituționalizate, inclusiv pentru tranziția la viața în comunitate și facilitarea accesului la servicii și soluții în acest sens. Căutăm persoane empatice și orientate  spre găsirea soluțiilor specifice pentru fiecare persoană care ne solicită ajutorul.

Despre acest post:
CRJ caută candidaţi interesaţi pentru posturile de colaboratori  PSIHOLOGI, ASISTENȚI SOCIALI şi MEDICI cu specialitatea în PSIHIATRIE în cadrul proiectului AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi. Colaboratorii  vor lucra sub îndrumarea managerului de program  în cadrul unui echipe la nivel național în scopul de a contribui la promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale şi psihosociale, în special persoane instituţionalizate în centre rezidenţiale şi spitale de psihiatrie, la cunoaşterea obligaţiilor care decurg din hotărârilor CEDO împotriva României, cum sunt tratamentele rele, inumane şi degradante, privarea de libertate arbitrară, lipsa de eficienţă în documentarea cauzelor deceselor şi a violurilor, condiţii de spitalizare şi tratament inadecvate. 

Responsabilităţile cheie pentru acest post includ:

 • sub îndrumarea managerului de program, colaboratorii vor participa la elaborarea / susţinerea strategiilor de litigare în scopul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale vor analiza şi cerceta din perspectiva psihologică / asistenţă socială/psihiatrie informaţiile referitoare la nevoia de servicii şi/sau informații și vor informa sau, după caz, consilia persoane cu dizabilităţi;
 • vor lucra în echipă multidisciplinară pentru documentarea modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități  
 • vor furniza servicii de informare sau consiliere persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele rezidenţiale şi/sau spitalele de psihiatrie.

Abilități și experiență necesare: 
Solicitanţii trebuie să aibă experienţă de minim 5 ani în domeniu şi să aibă cunoştinţe din materia drepturilor omului şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale.

În plus, postul necesită:

 • Angajamentul față de drepturile omului și justiția socială;
 • Cunoașterea problemelor de drepturile omului și interes pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale instituţionalizate;
 • Abilitatea de a traduce în limbaj uşor de înţeles preferinţele şi voinţa persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale;
 • Abilitatea de a gestiona sarcini de cercetare pe termen scurt și urgent.
 • Abilități de scriere și editare de nivel profesionist;
 • Atenție la detalii în analiza datelor și în elaborarea rapoartelor pentru a fi publicat;
 • Abilitatea de a lucra atât independent, cât şi ca parte a unei echipe.

Cerinţe specifice: 

 • pentru psihologi, candidatul ideal are specializarea în psihologie clinică;
 • sunt necesare abilităţi de cercetare/documentare din mai multe surse şi sinteza materialelor studiate în limba română și/sau în engleză;
 • candidații vor lucra în echipă cu un avocat/ şi cu un alt colaborator din domeniul ştiinţelor psihosociale sau a psihiatriei;
 • disponibilitatea de a interacţiona cu persoane cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale și capacitatea de a gestiona situații care necesită intervenții în regim de urgență deprinderi de comunicare orală şi abilitatea de a se face uşor înţeles/înţeleasă în cadrul activităţii din Call center, prin intermediul căreia psihologi/asistenţi sociali/psihiatrii și avocați vor consilia persoanele cu dizabilităţi.

Colaborarea vizează activităţi la nivel național şi candidații pot fi membri ai oricărui colegiu profesional din țară. Colaborarea presupune în jur de 2-4 zile de activitate per lună În funcţie de activitatea din proiect, există posibilitatea unui număr mai mare de zile pentru activitatea de tip Call center (în jur de 5-6 per lună). Colaborarea se va putea realiza în baza unei convenţii civile până în luna octombrie 2023.

Dacă îți surâde ideea și te vezi lucrând cu noi, dă-ne un e-mail pe office@crj.ro cu titlul ”Aplicație pentru postul de …” până cel târziu 11 ianuarie 2022, alături de un CV (de maxim 3 pagini) din care să reiasă experiența relevantă pentru activitățile pe care le implementăm. 

Candidații selectaţi pe baza CV-urilor, vor fi contactați ulterior pentru stabilirea unui interviu şi posibil a unui test pentru care vor primi cerinţele prin email. Toţi candidaţii selectaţi vor participa la un curs de formare specific.


Centrul de Resurse Juridice dorește să colaboreze cu o persoană motivată şi pregătită în domeniul comunicării pe subiecte legate de drepturile persoanelor cu dizabilități. 
Despre această colaborare:
Asistentul de comunicare va lucra în cadrul unui echipe la nivel național, sub îndrumarea unui responsabil de comunicare, cu scopul de a contribui la creşterea gradului de informare pe teme legate de drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale şi psihosociale, în special persoane instituţionalizate în centre rezidenţiale şi spitale de psihiatrie, la cunoaşterea obligaţiilor care decurg din hotărârilor CEDO împotriva României, cum sunt tratamentele rele, inumane şi degradante, privarea de libertate arbitrară, lipsa de eficienţă în documentarea cauzelor deceselor şi a violurilor, condiţii de spitalizare şi tratament inadecvate, activități cuprinse  în cadrul proiectului AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi.

Responsabilităţile cheie pentru acest post includ:

 • sub coordonarea responsabilului de comunicare – va elabora materiale de informare, va gestiona pagina web  a programului și va publica actualizări pe rețelele de socializare asociate;
 • pentru diseminarea conţinutului rapoartelor de monitorizare sau a altor materiale pregătite de echipa proiectului – va sintetiza informaţiile într-un format uşor de înţeles;
 • va analiza date şi informaţii publicate de instituţiile şi organizaţiile internaţionale de drepturile omului sau ale instituţii europene şi le va prezenta într-o formă accesibilă pentru comunicarea prin intermediul paginii web a programului, a reţelelor de socializare etc.;
 • va asista echipa de proiect în organizarea evenimentelor de tip conferinţă internaţională, colaborarea cu jurnaliştii sau cu alţi experţi pentru implementarea activităţilor aferente campaniei de comunicare;
 • sub coordonarea responsabilului de comunicare – va elabora materialele (text, grafică etc.) necesare pentru realizarea flyerelor, broșurilor, afișelor și a altor materiale de promovare și informare tipărite.

Abilități și experiență necesare:
Aceasta este o poziție de nivel mediu, așa că solicitantul trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență într-un domeniu conex, inclusiv jurnalism, științe sociale, ştiinţe politice, drept sau drepturile omului, politici publice, statistică, psihologie, sociologie.

În plus, postul necesită:

 • Angajamentul față de drepturile omului și justiția socială și experiență de comunicare despre aceste subiecte;
 • Cunoașterea problemelor de drepturile omului și interes pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale instituţionalizate;
 • Abilitatea de a traduce datele cantitative și calitative în conținut narativ și vizual convingător;
 • Abilitatea de a gestiona sarcini de cercetare pe termen scurt și urgent;
 • Abilități de scriere și editare de nivel profesionist;
 • Atenție la detalii în analiza datelor și a materialului de lucru scris şi livrat pentru a fi publicat;
 • Abilitatea de a lucra independent, ca parte a unei echipe, și cu organizații neguvernamentale sau cu partenerul de proiect.

Cerinţe specifice:

 • este capabil/ă să realizeze sinteze / rezumate prietenoase pentru publicul larg pornind de la documentele tehnice ale CRJ;
 • gestionează conturile organizației (Facebook, Instagram, LinkedIn etc.) pe rețelele de socializare și are experiență în acest sens de minim 3 ani;
 • a lucrat anterior pe platforme WordPress și are ușurință în actualizarea site-urilor ;
 • să aibă cunoștințe avansate de limbă engleză (tradus română-engleză și invers);
 • să aibă cunoștințe minime de design grafic, editare foto-video.

Postul oferit este pentru activitate de lucru la sediul CRJ din Bucureşti în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată pentru 6 ore/zi până în octombrie 2023.

Dacă îți surâde ideea și te vezi lucrând cu noi, dă-ne un e-mail pe office@crj.ro cu titlul ”Aplicație pentru postul de asistent comunicare” până cel târziu 11 ianuarie 2022, care să conțină un CV (de maxim 3 pagini) din care să reiasă experiența relevantă pentru activitățile pe care le implementăm și un exemplu de material realizat anterior care demonstrează abilitățile relevante pentru acest rol. Acest exemplu de material va fi integrat ÎN ACELAȘI DOCUMENT cu CV-ul, nu separat. 

Candidații care vor trece de faza de selecție pe baza CV-urilor vor fi contactați pentru stabilirea unui interviu şi posibil a unui test de verificare a cunoştinţelor. Toţi candidaţii selectaţi vor participa la un curs de formare specific.