CRJ este autorizată să monitorizeze respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități instituționalizate

Începând cu data de 1 martie 2019, reprezentanții Fundației Centrul de Resurse Juridice sunt autorizați să efectueze vizite de monitorizare în centrele de recuperare și reabilitare și în spitalele de psihiatrie din țară în care se află persoane minore sau adulte cu dizabilităţi. Ministerul Sănătății, prin Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, a eliberat autorizația nr. 1/1.03.2018 privind facilitarea accesului reprezentanților organizațiilor neguvernamentale în instituţiile de profil, în baza Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002.

Astfel, art. 47 (1) din Legea sănătăţii mintale, prevede că „Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul sănătății mintale sau al protecției drepturilor omului pot vizită unitățile de psihiatrie sau centrele de recuperare și reabilitare, și pot lua contact cu pacienții, în baza unei autorizații emise de către directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Lupta Antidrog.”

Autorizația vine în completarea jurisprudenței deja existente la nivelul Tribunalului Municipiului București care, printr-o decizie definitivă a reconfirmat dreptul Centrul de Resurse Juridice (CRJ) de a vizita tinerii cu dizabilităţi dintr-un centru rezidențial din Sectorul 2, Bucureşti, obligând DGASPC Sector 2 să permită accesul organizației în scopul monitorizării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi închise în centru. Tribunalului Municipiului București și Judecătoria sector 2 au reținut în motivare că, în România, articolul 33 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată prin Legea nr. 221 din 2010 şi articolul 47 din Legea nr. 487/2002 modificată stabilesc obligaţia statului român de a permite vizitarea neanunţată a instituţiilor privative de libertate de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, independente, şi de apărare a drepturilor omului, în scopul prevenirii oricăror forme de exploatare, violenţă şi abuz.

Conform autorizației emise, vizitele de monitorizare vor putea fi efectuate în centrele de recuperare și reabilitare pentru adulți cu dizabilități, centrele de plasament cu copii cu dizabilități și spitalele și secțiile de psihiatrie, cât și în unitățile medico-sociale.

Vezi Revocare autorizație CRJ