CRJ si Asociaţia pentru Ocrotirea oraşului Târgu Mureş – Civitas Nostra vs Primăria Târgu Mureş şi APM Mureş

Cele două asociaţii au solicitat anularea deciziei de emitere a acordului de mediu, precum şi anularea acordului de mediu emis pentru proiectul “Defrişarea a 8.64 ha aflate în Pădurea Dealu Mare şi Pădurea Târgu Mureş pentru realizarea unui drum de legătură în municipiul Târgu Mureş pe relaţia  SE-NE”

Atât instanţa de fond cât şi instanţa de recurs au respins cererea de chemare în judecată.