CRJ solicită Ministerului Justiției organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie

Către Ministerul Justiţiei
În atenţia Domnului Ministru Cătălin Predoiu

Domnule Ministru,

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice solicită organizarea unei dezbateri publice pe tema Proiectul lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, proiect afișat pe site-ui Ministerului Justiţiei în data de 4 februarie 2020.

Atragem atenţia asupra incidenţei art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003, respectiv: “Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condițiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunţul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul
complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”, precum şi a art.7, alin.8 care prevede faptul că ,,proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4)“.