CRJ vs DEPABD / 2020-2021

La data de 09.10.2020, prin adresa nr. 169/09.10.2020, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a solicitat Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) transmiterea unor informații publice, în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:

  1. Numărul persoanelor puse sub interdicţie (cu hotărâre definitivă de punere sub interdicţie) în România la data de 1 iunie 2020.
  2. Numărul persoanelor puse sub interdicţie (cu hotărâre definitivă de punere sub interdicţie) înregistrare în fiecare localitate din fiecare judeţ la data de 1 iunie 2020.

Prin Răspunsul nr. 1, DEPABD a refuzat în mod abuziv și ilegal furnizarea informațiilor solicitate conform punctului 2, iar pentru furnizarea informațiilor de la punctul 1 a impus CRJ plata sumei de 120 de lei.

CRJ a achitat taxa de 120 percepută ilegal pentru furnizarea unor informații de interes public la care trebuia să avem acces liber și neîngădit conform art. 1 din Legea nr. 544/2001 și în urma plății DEPABD ne-a transmis doar o parte (vezi și adresa DEPABD) din informațiile solicitate, cele la nivel național.

În urma refuzului de acces neîngrădit la informațiile solicitate prin Răspunsul nr. 1, la data de 10.11.2020, cu titlu de prima plângere prealabilă, CRJ a semnalat DEPABD caracterul incomplet al informațiilor solicitate și a solicitat din nou furnizarea tuturor informațiilor conform Adresei nr. 1, cu arătarea legislației aplicabile.

Răspunsul nr. 2 al DEPABD a venit ca o dovadă în plus a refuzului nejustificat și abuziv al furnizării de informații de interes public, aceasta acceptând în cele din urmă posibilitatea furnizării informațiilor solicitate la nivel județean, conform punctului 2, dar cu îngrădirea din nou a accesului liber la aceste informații prin impunerea achitării unei taxe inaplicabile corespunzătoare a 10 ore de prelucrare de date cu caracter personal, după cum urmează:

  • în concluzie, în completarea răspunsului inițial, în cazul în care mențineți interesul pentru extragerea informațiilor la nivel de localitate și manifestați disponibilitatea de a achita suma aferentă prelucrării sistemului informatic central de evidență a persoanelor timp de 10 ore, conform tarifului stabilit în condițiile legii, menționat în corespondența anterioară, instituția noastră este în măsură să soluționeze cererea, astfel cum a fost formulată. Precizăm, totodată, că întocmirea răspunsului cuprinzând rezultatele obținute se va putea finaliza în cel puțin 20 de zile de la data achitării contravalorii serviciului

Astfel, la data de 17.11.2020, CRJ a trimis din nou o Adresa cu titlu de a doua plangere prealabilă, prin care am evidențiat autorității greșita aplicare a dispozițiilor legale, am solicitat să reconsidere temeiul legal al cererii noastre, respectiv art. 6 din Legea nr.544/2001 și, pe cale de consecință, să procedeze la transmiterea informațiilor solicitate în termenele prevăzute de art.7, alin.1 din această lege.

La data de 25.11.2020, prin Răspunsul nr. 3, DEPABD a răspuns celei de-a doua reclamații CRJ, refuzând furnizarea datelor fără plata acelei taxe, motiv pentru care am formulat o cerere de chemare în judecată, înregistrată la data de la data de 16.12.2020 la Tribunalul București, prin care am solicitat anularea actelor administrative emise de DEPABD și obligarea acesteia la furnizarea informațiilor solicitate.

Tribunalul Buzurești a admis în parte cererea CRJ și a anulat prin Hotarârea  3188/12.05.2021 răspunsurile DEPABD în ceea ce priveşte obligaţia impusă CRJ de achitare a costurilor pentru furnizarea informațiilor solicitate.

La data de 23.08.2021 am formulat o cerere de recurs pentru obligarea DEPABD la furnizarea informațiilor de interes public solicitate prin Adresa nr 1. a CRJ. DEPABD a formulat de asemenea recurs împotriva hotărârii Tribunalului București.

Cererile de recurs au fost înregistrată și urmează să se stabilească primul termen în cauză.