Cum poți să ieși de sub interdicție?

imafine și text. Textul spune: "cum poți să ieși de sub interdicție?"

Material informativ bazat pe noile prevederi aduse de Legea 140/2022.

DESCARCĂ materialul, în format PDF, dând CLICK AICI.

Această broșură este pentru:
- persoanele cu dizabilități puse sub interdicție, care au o hotărâre judecătorească ce stabilește acest lucru;
- persoanele cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale care doresc o măsură de sprijin în luarea deciziilor și/sau măsură de ocrotire;

familia sau prietenii persoanelor cu dizabilități;
- îngrijitori, asistenți sociali, juriști, psihologi, medici, polițiști.

Interdicția înseamnă că tu nu ai voie să decizi.
În România, interdicția nu mai este în lege.

Acest material este fundamentat bazat pe Legea 140/ 18 august 2022 și pe Ordinul privind aprobarea metodologiei și a raportului de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire (noiembrie 2022).
Cele două acte normative menționate provin din hotărârile Articolului 12 din Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, “Recunoaştere egală în faţa legii” și Decizia CCR nr. 601/2020 .

Toate hotărârile definitive de punere sub interdicție vor fi reexaminate în termen de 3 ani, începând cu 18 august 2022 (conform Lege 140/ Art 20, alin. 6.)

Schemă informativă despre etapele procesului de reexaminare: tipuri (la cerere sau din oficiu), depunerea cererii, citația, raportele solicitate de procuror, ascultarea, hotărârea judecătorească.
DESCARCĂ materialul, în format PDF, dând CLICK AICI.