Curs de formare în mediere

În perioada 16.05.2011 – 22.05.2011, 30.05.2011 – 05.06.2011, Centrul de Resurse Juridice a organizat la sediul asociaţiei Pro Medierea din Bucureşti, 2 sesiuni de curs „Formare de mediatori” desfăşurat în cadrul proiectului „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, proiect implementat în parteneriat cu Fundaţia Giacomo Brodolini şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Principalul obiectiv al acestui curs a fost formarea în domeniul medierii a încă 10 persoane, care vor corobora cunoştinţele însuşite în acest curs cu principiile antidiscriminării şi le vor aplica în proiecte concrete desfăşurate în activitatea lor. Participanţii au fost reprezentanţi ai: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Argeş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Centrului Local Antidiscriminare Maramureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, Institutului Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Sibiu.

Conform cu standardul de formare al mediatorului, conţinutul cursului cuprinde elemente de teorie (30%) şi dezvoltarea abilităţilor (70%) în: Teoria şi analiza conflictelor, Rezolvarea alternativă a disputelor, Comunicare, Teoria şi practica medierii, Procesul de mediere, Etica mediatorului şi Organizarea activităţii de mediator.

Cursul s-a finalizat cu susţinerea examenului de absolvire în data de 29.06.2011, pentru a promova a fost necesar ca participanţii să obţină minim media 6 în urma celor două probe ale examinării (proba scrisă şi proba orală). În urma finalizării cursului, participanţii au obţinut adeverinţe de absolvire emise de către Consiliul de Mediere, aceste adeverinţe sunt necesare pentru autorizarea ca mediatori.

Cursul se înscrie în activitatea „Curs de formare în mediere” – (A7.3.3), din cadrul proiectului „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6.3 – „Promovarea Incluziunii Sociale” , Domeniul major de intervenţie „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Pentru mai multe detalii referitoare la desfăşurarea proiectului apăsaţi aici