Cursuri de dezvoltare a abilităţilor sociale şi civice pentru elevii din Bucureşti şi Ilfov

Aproape 50 de elevi cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani din peste zece unităţi de învăţământ din Bucureşti şi Ilfov au luat parte în perioada octombrie – decembrie 2011 la cursurile organizate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative, implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în perioada noiembrie 2010 – octombrie 2012.

 

Proiectul contribuie la promovarea unor noi metode de intervenţie în situaţii de conflicte şi violenţă şcolară, la creşterea gradului de informare privind practicile europene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şi conflictelor din mediul şcolar, precum şi la dezvoltarea serviciilor de consiliere în unităţi de învăţământ din Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Cursurile au abordat teme precum:

  • Egalitate de şanse şi non-discriminare
  • Managementul conflictelelor în manieră restaurativă
  • Diversitate şi coeziune socială
  • Comunicare şi leadership
  • Dezvoltare durabilă şi cetăţenie activă

În cadrul programelor de formare, elevii au dezbătut subiecte referitoare la diverse cauze ale conflictelor din mediul educaţional, la măsurile aplicate în aceste situaţii precum şi la beneficiile abordării conflictelor şi violenţei într-o manieră restaurativă (reparatorie), prin intermediul unor practici cu larga aplicabilitate la nivel european – medierea şi practicile restaurative.

Totodată, elevii au fost în mod deosebit interesaţi de aprofundarea unor teme precum rasismul, leadership-ul sau modalităţile alternative de soluţionare ale conflictelor.  „Am învăţat multe lucruri noi şi consider că este o experienţă pe care nu o voi uita” , „Dacă am fi învăţaţi şi la şcoală aşa, m-aş duce de plăcere”, ne-au transmis elevii prin intermediul chestionarelor de evaluare.

Proiectul pilot „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” estecofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , domeniul major de intervenţie: 1.1 – „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.