Cursuri de formare pentru personalul din sistemul de educaţie

Centrul de Resurse Juridice continuă seria activităţilor destinate promovării unui climat armonios în unităţile de învăţământ din Regiunea Bucureşti – Ilfov, prin activităţi de formare a personalului din sistemul de educaţie, organizate în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Aproape 50 de persoane (directori, membri ai Consiliilor de Administraţie şi consilieri şcolari) din 12 unităţi de învăţământ din Regiunea Bucureşti – Ilfov au participat în perioada mai – iunie 2011, la cursuri de perfecţionare care au abordat teme de actualitate pentru nevoile şi provocările actuale ale sistemului de învăţământ: managementul diversităţii, management participativ şi managementul conflictelor.

Programele de formare au vizat dezvoltarea competenţelor participanţilor pentru a răspunde adecvat situaţiilor conflictuale şi violenţei din unităţile de învăţământ, precum şi pentru a promova şi a stabili un climat de convieţuire armonioasă în mediul educaţional, bazat pe valorizarea diversităţii, antidiscriminare şi egalitate de şanse, comunicare, consultare şi participare.

Transferul de expertiză europeană prin intermediul formatorilor din UK, a permis participanţilor să cunoască şi să înţeleagă beneficiile abordării situaţiilor conflictuale prin intermediul medierii şi practicilor restaurative, comparativ cu abordarea centrată pe măsurile punitive.

Noile metode şi tehnici propuse pentru a fi aplicate în mediul educaţional, au deschis un nou orizont participanţilor, care au apreciat ca fiind absolut necesară extinderea cunoaşterii şi aplicării acestora la nivelul întregului sistem educaţional din România.

Programele de formare au răspuns nevoilor participanţilor şi au fost apreciate ca manieră de organizare şi desfăşurare, conţinuturi abordate şi materiale utilizate, fiind formulate şi o serie de propuneri pentru asigurarea sprijinului necesar în implementarea acestui model inovativ în unităţile de învăţământ din reţeaua pilot creată în Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Odată cu debutul noului an şcolar, echipa proiectului împreună cu unităţile de învăţământ din reţeaua pilot vor continua investiţia în calitatea educaţiei prin activităţi de formare destinate elevilor şi prin stabilirea celor mai bune modalităţi de  promovare şi de aplicare a medierii şi practicilor restaurative în mediul educaţional.

Activităţile fac parte din proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” , domeniul major de intervenţie: 1.1 – „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.