Dezbatere: Dreptul la locuire ca drept fundamental (Timișoara)

Astăzi am fost la Timișoara, unde am discutat despre dreptul la locuire ca drept fundamental din două perspective: modul în care grupurile vulnerabile la discriminare își pot accesa dreptul la locuire prin prisma prevederilor Legii locuinței nr. 144/1996 și ale Hotărârii nr. 1275/2000 privind normele de aplicare a legii locuinței și cum se poate combate fenomenul discriminării în acordarea de locuințe sociale în România, manifestat specific prin stabilirea de criterii discriminatorii în hotărâri de consilii locale.

În cadrul întâlnirii s-a prezentat și analiza Dreptul la locuire ca drept fundamental din perspectiva Legii locuinței nr.114/1996 precum și incidența Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local. Aceasta arată că legea locuinței este confuză și neîndestulătoare pentru grupurile vulnerabile, normele de aplicare ale acesteia sunt contradictorii, iar marja de apreciere a autorităților publice locale poate conduce la situații vădit discriminatorii. Cu privire la Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local, se demonstrează cum aceasta poate conduce la lipsirea, în concret, de locuire adecvată. Nu în ultimul rând, considerăm că este o coliziune între această din urmă lege si Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în opinia CRJ ambele având același obiect de reglementare, însă garanții procedurale diferite pentru persoanele aflate în procedură de expropriere.

Astfel, propunerile CRJ cu privire la acest subiect, in conformitate cu art.20 alin. 2 din Constituția României privitor la prioritatea pactelor și tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului sunt:

Fie Legea nr.255/2010 se întregește cu prevederile Legii nr.33/1994 în materia asigurării unei locuințe adecvate de către expropriator, – Fie, și aceasta este propunerea noastră, legiuitorul va emite un act normativ unic care să reglementeze orice situație de expropriere pentru cauză de utilitate publică, cu garanțiile respectării dreptului la proprietate privată, justa și prealabila despăgubire și asigurarea accesului la locuințe adecvate pentru acele categorii de persoane care, cel puțin, au vocație la locuințe sociale, iar, în celelalte situații, accesul la locuințe de necesitate până la rezolvarea situației locative.

Ne-au fost alături Georgiana Iorgulescu – Directoare Executivă a CRJ în perioada 2005-2023, avocată în Baroul București din 2004, cu peste 18 ani de experiență în analiză și propuneri legislative în sfera dreptului public, în special drept constituțional, drept penal, drept procesual penal și drept administrativ.

Și

Irina Mihale – de 10 ani avocat în Baroul București, specializată în litigii în sfera dreptului civil, contencios administrativ și dreptul muncii. Colaborând cu CRJ, a ajuns să se implice în proiecte de litigare strategică în materia drepturilor și libertăților fundamentale.

Eveniment organizat în cadrul proiectului Monitorizarea drepturilor omului, la zi, derulat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.