Document de poziţie: Informaţiile clasificate, dreptul la informaţie şi la un proces echitabil

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) pledează în favoarea adoptării unei noi Legi a informaţiilor clasificate care să fie fundamentată în mod real pe principiul că exercitarea dreptului la informaţie poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni numai în condiţiile în care acestea constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională.

Instituțiiile publice din România aleg să ascundă de ochii publicului documente și informatii de interes public, invocând ”secretul de serviciu” sau ”secretul de stat”.

CRJ consideră ca actuala legislație și practică instituţională în materia protecţiei informaţiilor clasificate necesită amendamente care să demonstreze că într-o societate democratică accesul neîngrădit la informaţiile publice constituie regula, pe când restrângerea exercitării acestui drept reprezintă excepţia.

Documentul de poziţie în format PDF