Elevii și profesorii dezbat soluții la problemele școlii

Aproape 40 de elevi și cadre didactice din cele 12 unități de învățământ din cadrul rețelei pilot a proiectului „Calitate în educație prin mediere și practici restaurative” au participat la sfârșitul lunii noiembrie la două ateliere de lucru având ca temăManagementul conflictelor în mediul școlar – Nevoi și soluții, organizate la Colegiul Național „Ion Neculce” și Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București.

Invitații împreună cu echipa de proiect au dezbătut două teme relevante pentru actorii din mediul educațional (elevi și profesori): regulamentele de ordine interioară și funcționarea comisiilor de prevenire și combatere a violenței școlare.

Participanții au dezbătut aspecte ce țin de vulnerabilități ale regulamentelor școlare, formulând o serie de propuneri cu privire la modificarea și îmbunătățirea acestora. Totodată, au fost analizate aspecte cheie referitoare la organizarea și fu

ncționarea comisiilor de prevenire și combatere a violenței, fiind evidențiat caracterul extrem de divers și neunitar al modului în care sunt puse în practică recomandările cu privire la funcționarea acestor comisii.

Conform unei analize recente efectuate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), există regulamente școlare unde sancțiunile și obligațiile elevului sunt de până la opt ori mai numeroase decât drepturile și recompensele, fapt ce poate favoriza apariția situațiilor conflictuale. Totodată, în ceea ce privește funcționarea comisiilor de prevenire și combatere a violenței, s-a evidențiat necesitatea ca acestea să-și asume mai degrabă un rol proactiv decât unul reactiv în unitățile de învățământ. Elevii și profesorii au propus introducerea medierii și practicilor restaurative în regulamentele de ordine interioară, ca primă metodă de intervenție în cazuri de conflict și violență, precum și formarea membrilor comisiilor de prevenire și combatere a violenței în domeniul abordărilor restaurative.

La finalul proiectului propunerile și recomandările primite din partea elevilor și cadrelor didactice vor fi cuprinse într-un raport care va fi înaintat Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) în vederea analizei și stabilirii modalităților optime de integrare a abordărilor restaurative în politicile educaționale.

 

Evenimentele au avut loc în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”, implementat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu  Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.