ENIL: Persoanele cu dizabilități – lipsite de sprijin și echipament de protecție în timpul crizei COVID-19

Realitatea este sumbră – profesioniștilor și persoanelor cu dizabilități nu li se oferă echipament individual de protecție și nici nu au prioritate de acces la acesta. Adesea, profesioniști, precum asistenții personali, interpreții în limbajul mimico-gestual și fizioterapeuții, nu au putut continua să ofere sprijin, deoarece ei înșiși au contractat virusul sau au intrat în contact cu persoane cu COVID-19 și li se solicită carantinarea.[…]

De la o zi la alta, persoanele cu dizabilități se regăsesc apoi fără asistență și fără sprijin din partea autorităților pentru a le a sigura accesul la aceste servicii. 

Pentru a adăuga la problemă, multe guverne nu reușesc să trateze acești lucrători de sprijin ca „lucrători-cheie” în timpul acestei crize. Acest lucru face ca unii furnizori de servicii sociale și unele organizații conduse de utilizatori care oferă asistență la domiciliu și asistență personală să își întrerupă serviciile. Soluțiile pe care le oferă guvernele sunt periculoase: deseori sugerează ca persoanele cu dizabilități să se mute în instituții rezidențiale, privându-le de libertatea lor personală și expunându-le la infecții, izolare și abuz. Instituțiile nu reprezintă o soluție pentru asigurarea siguranței persoanelor cu dizabilități, mai ales în timpul acestei pandemii.

__________________________

ENIL – European Network for Independent Living (Rețeaua europeană pentru viață independentă) și EDF – European Disability Forum (Forumul European al Dizabilității) solicită autorităților europene și naționale:

▶Alocarea de fonduri UE din cadrul Inițiativei europene de Investiții privind Răspunsul împotriva Coronavirus, în special pentru a sprijini serviciile comunitare de sprijin pentru persoanele cu dizabilități;

▶  Desemnarea furnizorilor de servicii de asistență (inclusiv îngrijitori, personal de sprijin, asistenți personali și interpreți în limbajul mimico-gestual) ca „lucrători-cheie” care ar trebui să continue să lucreze și să li se ofere echipamentul de protecție personală și instrucțiunile necesare pentru a reduce expunerea și răspândirea infecției, precum testarea proactivă pentru virus. Lucrătorilor ar trebui să li se permită să călătorească către și de la locul de muncă (atât organizațiile, cât și domiciliile clienților).

▶  Furnizarea de echipament de protecție personală persoanelor cu dizabilități, îngrijitorilor lor și personalului de sprijin, inclusiv asistenților personali și interpreților în limbajul mimico-gestual.

▶  Sprijinirea furnizorilor care oferă asistență pentru persoanele cu dizabilități și organizațiilor conduse de utilizatori de servicii în elaborarea planurilor de continuitate, pentru situațiile în care numărul de îngrijitori disponibili sau asistenți personali ar putea fi redus. Aceasta include reducerea barierelor birocratice de recrutare, menținând în continuare măsuri de protecție, cum ar fi controalele de fond pentru îngrijitori.

▶  Să garanteze că persoanele cu dizabilități nu sunt instituționalizate din cauza lipsei asistenței și sprijinului necesar sau a altor consecințe ale procedurilor de carantină.

▶  Să garanteze că persoanele cu dizabilități sunt tratate în mod egal cu alte persoane și nu li se refuză îngrijirea medicală pe baza dizabilității. Aceasta include furnizarea de informații personalului spitalicesc despre modul de ajustare a procedurilor standard pentru a ține cont de nevoile de acces (butonul de apel la îndemână, schimbarea în siguranță a poziției unei persoane pentru a evita formarea escarelor).

▶  Să desfășoare activități de mobilizare a comunitații și monitorizare pentru a identifica și ajuta persoanele cu dizabilități private de libertate sau maltratate la domiciliu sau în instituții și pentru a le oferi sprijin adecvat într-o manieră care să le respecte drepturile omului.

▶  Să furnizeze o linie telefonică accesibilă privind serviciile pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât utilizatorii serviciilor și persoanele din rețeaua de asistență să poată comunica cu guvernul și să își poată exprima îngrijorările.

▶  Să furnizeze persoanelor cu dizabilități și membrilor familiei lor informații și îndrumări cu privire la măsurile pe care le pot lua în cazul în care asistenții lor personali, îngrijitorii sau alți profesioniști care le acordă sprijin se îmbolnăvesc de COVID-19.

▶  Să colaboreze cu întreprinderile și comunitățile locale pentru a se asigura că persoanele cu nevoi de sprijin au acces prioritar la servicii de livrare a alimentelor și cumpărăturilor și la alte servicii esențiale de asistență la domiciliu.

▶  Implicarea persoanelor cu dizabilități în redactarea și furnizarea de informații în privind COVID-19, pentru a se asigura că aceste informații sunt accesibile tuturor celor cu nevoi de comunicare diferite.”

 

Declarația poate fi parcursă integral, în limba engleză, aici: https://enil.eu/news/persons-with-disabilities-stripped-of-support-and-protective-equipment-during-covid-19-crisis/