Etică, valori sociale și standarde profesionale: o investiție pentru viitor

Vedeți mai multe fotografii de la eveniment pe pagina noastră de facebook.

Astăzi, 27 martie 2015 a avut loc conferința internațională Etica în administrația publică”, organizată de Centrul de Resurse Juridice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în cadrul proiectului “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”, cod SMIS 22242, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Conferința a reunit aproape 100 de funcționari publici din România și alte 8 state din Uniunea Europeană (UE) sau din regiune, membre ale Parteneriatului estic sau candidate la aderarea la UE (Marea Britanie, Franța, Polonia, Serbia, Azerbaijan, Georgia, Armenia și Republica Moldova).

Vorbitorii au prezentat experienţele din propriile state în domeniul sistemelor de etică, problemelor morale şi soluţiilor/instrumentelor de lucru dezvoltate pentru a răspunde acestor provocări. Au fost identificate bune practici și modalități noi de a motiva administrația publică în a oferi servicii publice de calitate.

„Ne-am propus să schimbam abordarea în privința politicilor pentru integritate, dintr-o abordare combativă, axată pe frica de pedeapsă, reguli mecanice, spre o abordare pozitiva, bazată pe răsplată pentru performanță, valori etice, dialog în cadrul sectorului public, responsabilitate și bune practici”, a declarat Georgiana Iorgulescu, director executiv, al Centrului de Resurse Juridice în deschiderea conferinței.

Această perspectivă a fost completată de mesajele transmise de Sirma Caraman, Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și József Birtalan, Președinte, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care au insistat pe dezvoltarea în continuare a standardelor profesionale în administrația publică.

Robert Alan Doig, expert internațional în sisteme de etică, a detaliat componentele noii abordări eficace a eticii în viața publică: „Integrarea unei culturi a etici în viața publică și în funcția publică presupune îndepărtarea de la „poteca întunecoasă” a unui mediu sufocat de control, cu strategii clasice de monitorizare, control și pedeapsă în care se modelează prin forță motive și valori, și aproprierea de „luminișul” unui cadru etic de guvernanță cu îndeplinirea voluntară și asumată a așteptărilor și procedurilor organizației.”

Această schimbare de atitudine se bazează pe o viziune pe termen lung despre cum va arăta administrația publică peste 20 de ani.

„Funcționarul public trebuie întotdeauna să acționeze în mod profesional, într-un mod prin care merită și câștigă încrederea celor cu care lucrează și pentru care lucrează”, a concluzionat și Yves Gounin, Consilier de Stat, Delegat pentru Relații internaționale al Consiliului de Stat din Franța.

Concluziile conferinței vor fi integrate în proiectele ce vor fi dezvoltate în noua perioadă de programare de către Centrul de Resurse Juridice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Broșura conferinței

Pentru mai multe informații, contactați:

Valentina Nicolae, expert etica si integritate Centrul de Resurse Juridice

Tel: 021.212.06.90  Fax: 021.212.05.19  E-mail: valentina.nicolae@crj.rowww.crj.ro

Adriana Cîrciumaru, Director Direcţia comunicare şi relaţii internationale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Tel: 0374 112 833 Fax: 0374 112 834, E mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.rowww.anfp.gov.ro