Ghid de bune practici pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică

Acest ghid a fost realizat în cadrul proiectului “Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia publică”, cod SMIS 22242, implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în perioada 28 octombrie 2013 – 28 aprilie 2015 și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa 1 – domeniul major de intervenție 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.

Ghidul integrează principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse. Din punct de vedere al dezvoltării durabile, ghidul promovează instrumente şi valori menite să susţină statul de drept, bună guvernare, participarea la luarea deciziilor, transparența și democrația. Considerăm că drepturile omului/demnitatea umană, libertatea şi pacea trebuie să facă parte din viitorul sustenabil pe care ni-l dorim. Din punct de vedere al egalităţii de şanse, ghidul promovează nediscriminarea în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în procesele de consultare, în aplicarea prevederilor codului de conduită a funcţionarilor publici. Considerăm că probleme precum discriminarea şi hărţuirea trebuie să fie abordate în codul de conduită al funcţionarilor publici.
În elaborarea acestui ghid am dezvoltat comunicarea cu colegii din administraţia publică şi am implicat participanţii la sesiunile de formare din cadrul proiectului în dezvoltarea/diseminarea propriilor lor bune practici şi modele.

DESCARCĂ GHIDUL DE AICI:

Bune practici şi instrumente de lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia publică

Realizat de:

Centrul de Resurse Juridice

București, Str. Arcului nr. 19, sector 2
E-mail: office@crj.ro
www.crj.ro

Împreună cu:

Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Bucureşti, Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronsonul III, sectorul 3
E-mail: comunicare@anfp.gov.ro
www.anfp.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publice