În caz de conflict, persoanele cu dizabilități rămân din nou ultimele…

Articolul 11 din Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități[1], ratificată de România în urmă cu 11 ani, prevede că:

Statele părţi vor lua, în conformitate cu obligaţiile ce decurg din dreptul internaţional, inclusiv din dreptul internaţional umanitar şi din legislaţia internaţională a drepturilor omului, toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi siguranţa persoanelor cu dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv în situaţii de conflict armat, de urgenţe umanitare şi de apariţie de dezastre naturale.

Din păcate, ne aflăm într-o astfel de situație, dată fiind escaladarea conflictului din Ucraina. Până în acest moment nu au fost comunicate public strategii de protecție a populației (cu excepția unor liste de adăposturi), cu atât mai puțin a persoanelor cu grad de vulnerabilitate ridicat. Ce s-a comunicat public este că suntem pregătiți, inclusiv să preluăm 500.000 de refugiați.

Față de acestea, Centrul de Resurse Juridice dorește să puncteze următoarele:

  1. În eventualitatea unor dezastre umanitare, persoanele cu dizabilități sunt mult mai vulnerabile decât restul populației, din cauza barierelor de mediu pre-existente. Procentele sunt îngrijorătoare și din păcate România nu a luat măsuri, în ultimii zeci de ani, pentru a reduce această vulnerabilitate accentuată. Mai mult, majoritatea persoanelor cu dizabilități severe și o bună parte dintre persoanele cu unele dizabilități consideră că ar reuși cu dificultate sau nu ar reuși deloc pe cont propriu să ia măsuri în cazul unui cataclism[2].
  2. Nevoile specifice persoanelor cu dizabilități nu sunt adresate de planurile de urgență. – o recunoaște România în raportul de țară[3] pe care urmează să îl transmită Comitetului ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În Raportul publicat ieri se arată că:Planurile de acțiune în situații de urgențe ale Departamentelor pentru Situații de Urgență nu prevăd proceduri și protocoale speciale de intervenție, particularizate pentru riscurile persoanelor cu dizabilități”.
    Mai mult, și atunci când avem planuri de intervenție destinate persoanelor cu dizabilități, în fapt acestea se referă DOAR la persoanele cu dizabilități motorii, în contextul în care în România, conform datelor oficiale, acestea reprezintă mai puțin de un sfert din totalul persoanelor cu dizabilități.
  3. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nu au elaborat o procedură privind evacuarea și salvarea persoanelor cu dizabilități în cazul situațiilor de risc și al urgențelor umanitare. Mai mult, atragem atenția că în prezent adăposturile pentru protecție civilă nu sunt accesibilizate pentru persoane cu dizabilități.

Solicităm, așadar, ca Guvernul să țină seama de faptul că în România trăiesc 866.390[4] care prezintă un grad de vulnerabilitate crescut față de populația generală în fața unui conflict de natura celui la care suntem martori și să comunice în regim de urgență care sunt instrumentele pe care acesta le deblochează pentru a se adresa nevoilor specifice acestor persoane. Ne referim nu doar la accesibilizare fizică dar și informațională, cognitivă, mecanisme de sprijin, scenarii de evacuare pentru persoanele instituționalizate, comunicarea acestora către instituțiile responsabile dar și către populația vizată, adaptat în funcție de dizabilitate etc.

Mai mult, referitor la declarațiile oficiale[5] conform cărora România ar putea primi refugiați și că „Există un plan în acest sens care este pregătit în toate marile oraşe”, solicităm Guvernului să ia în considerare în definirea acestor planuri de faptul că printre cele 500.000 de persoane care s-ar putea refugia în România se vor număra și persoane cu dizabilități pentru care este necesar să fie luate măsuri suplimentare pentru le asigura în mod real protecția și siguranța acestora, așa cum cere Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

______________________________

[1] Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, http://anpd.gov.ro/web/conventia/
[2] Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România, ANDPDCA, 2020
[3] Raportul cu privire la implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități http://anpd.gov.ro/web/raportul-cu-privire-la-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/
[4] http://mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizab_sem_I_2021.pdf.
[5] https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25381410-ministrul-apararii-sustine-romania-este-pregatita-primeasca-peste-500-000-refugiati-din-ucraina.htm