Încheierea proiectului Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaționale

În perioada septembrie 2014 – octombrie 2015, Centrul de Resurse Juridice a implementat proiectul Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaționale. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectivul proiectului a fost de a creşte capacitatea ONG-urilor şi a think-tank-urilor/centrelor de cercetare de a monitoriza şi a face advocacy, lucrând în coaliţie, pentru implementarea standardelor de drepturile omului în România prin utilizarea mecanismelor și standardelor internaţionale de drepturile omului (conveții/tratate internaționale în primul rând) la majoritatea cărora România este parte.

Astfel, proiectul a inclus:

  • O sesiune de formare pentru ONG-uri pe tema mecanismelor și instrumentelor internaționale de drepturile omului, ce a avut ca scop creșterea capacității ONG-urilor de a folosi aceste mecanisme și instrumente;
  • Redactarea a 5 documente de poziție/policy papers de către ONG-urile formate, cu asistența și contribuția CRJ, pe teme de interes comun pentru acestea. Activitatea a avut drept scop creșterea capacității ONG-urilor care deservesc grupuri vulnerabile/discriminate de a folosi standarde internaționale de drepturile omului pentru a problematiza situațiile cu care se confruntă persoanele discriminate și pentru găsi soluții, lucrând impreună la redactarea acestor documente. Problemele abordate au fost: absența accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități; dificultatea de a obține acte de identitate pentru persoane vulnerabile, care nu pot face dovada domiciliului; absența unor centre pentru diseminarea culturii egalității de gen; nevoia de centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale; nevoia de servicii avocațiale în regim pro bono;
  • Organizarea unei sesiuni de formare pentru jurnaliști pe tema Mecanisme și standarde internaționale pentru protecția drepturilor omului: instrumente pentru jurnaliști;
  • Redactarea unui material în domeniul combaterii infracțiunilor motivate de ură;
  • Organizarea unei Conferințe internaționale precedată de un seminar de formare pentru profesioniști din domeniul justiției, pe tema Combaterii infracțiunilor motivate de ură.

„Am simțit nevoia de a readuce ideea de drepturile omului în activitatea și discursul ONG-urilor în relația cu autoritățile. Trebuie să existe mai multe voci care solicită respectarea și implementarea standardelor de protecție a drepturilor fundamentale, cu sancțiuni adecvate și disuasive atunci când acestea se încalcă. Am abordat în mod particular și infracțiunile motivate de ură, un fenomen ignorat de sistemul de justiție românesc. Diminuarea fenomenului discriminării nu se poate întâmpla dacă ne uităm doar la aranjamentele de asistență și incluziune socială uitând să cerem în același timp respectarea standardelor internaționale de drepturile omului, și sancționarea adecvată, adică aplicarea fără excepție a legii, atunci când dreptul de a nu fi discriminat este încălcat. Credem că proiectul se va dovedi a fi fost util pentru cei care au participat la activitățile sale. , a declarat Delia Niță, managerul proiectului.

 

Persoană de contact: Delia Niță, Manager program Antidiscriminare, 0729 120 383, delia@crj.ro

 

Comunicat emis în cadrul proiectului “Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaţionale” finanțat cu suma de 71.614 euro (Cofinanțare CRJ: 14.672 euro).