Corupţia în proiectele finanţate de Uniunea Europeană: analiza tiparelor de corupţie, a mecanismelor de prevenire şi a strategiilor de investigare (CEP)

Obiectivul proiectului: proiectul își propune să dezvolte înțelegerea părților interesate cu privire la corupția în cadrul proiectelor finanțate de UE prin identificarea tiparelor de corupție care afectează fondurile UE și remediile disponibile în 10 state care se confruntă cu provocări de durată în ceea ce priveşte fenomenul corupției (6 state membre: Bulgaria, Croaţia, Grecia, Italia, România, Ungaria  și 4 țări candidate: Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia).

Grup ţintă:

 • Agenţii de aplicare a legii
 • Autorităţi ale administraţiei publice
 • Societatea civilă
 • Sectorul de afaceri
 • Mediul academic

Rezultate aşteptate:

 • 3 conferinţe cu o participare totală de 150 de persoane;
 • 3 publicaţii anti-fraudă (broşuri);

 

Corruption Prevention Mechanisms Related To E.U. Funded Projects

New Investigation Strategies to Uncover Corruption in the E.U. Financed Projects

 

Mapping Corruption Schemes Involving E.U. Funds

 

 

 • Participanţii dobândesc noi cunoştinţe;
 • 5 bune-practici identificate (metodologii, instrumente şi tehnici).

Evenimentele proiectului

 • Identificarea tiparelor de corupţie ce implică fonduri U.E. (26-27 aprilie 2018, locaţie: Bucureşti) – informații despre conferință aici;
 • Mecanisme de prevenire a corupţiei în cadrul proiectelor finanţate de UE (28 iunie 2018, locaţie: Bucureşti) – informații despre conferință aici și aici;
 • Noi strategii de investigaţie pentru descoperirea corupţiei în proiectele finanţate de U.E. (8 noiembrie 2018, locaţie: Bucureşti) – informații despre conferință aici și aici.

Perioada de implementare a proiectului: 01.01.2018-28.02.2019 (15 luni)

Finanțator: Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF)

Buget total eligibil: 101,276.57 (contribuţia Uniunii Europene: 80,192.65 Euro)