Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale

​Proiectul şi-a propus să dezvolte abilităţile şi capacitatea organizaţiilor neguvernamentale locale de a monitoriza şi lupta împotriva corupţiei. De asemenea, proiectul a raportat problemele de integritate ale administraţiei publice locale şi a prezentat propuneri administraţiilor publice locale. Grupurile ţintă ale proiectului au fost organizaţiile neguvernamentale implicate la nivel local în lupta împotriva corupţiei, jurnaliştii şi administraţiile publice locale.

Obiective:

  • dezvoltarea expertizei anticorupţie la nivelul organizaţiilor neguvernamentale locale;
  • monitorizarea integrităţii instituţiilor administraţiei publice locale;
  • promovarea integrităţii instituţiilor administraţiei publice locale.

Rezultate obtinute:

  • Au fost selectate 10 organizaţii neguvernamentale implicate la nivel local în lupta împotriva corupţiei.
  • Au fost organizate 3 sesiuni de pregătire pe tema anticorupţiei pentru organizaţiile locale şi jurnalişti care, apoi au aplicat metodele de monitorizare învăţate.
  • Au fost monitorizate instituţiile administraţiei publice locale din 10 judeţe pe baza unor dimensiuni şi grile de monitorizare.
  • Au fost sesizate instituţiile anticorupţie pentru cazurile de corupţie identificate, rezultatele monitorizării fiind prezentate public sub forma a 10 rapoarte şi 10 dezbateri pe marginea acestor rapoarte.
  • Pe baza rapoartelor locale şi a dezbaterilor organizate a fost redactat raportul naţional “Integritatea administraţiei publice locale” care a fost diseminat în toate judeţele.

Parteneri: Asociaţia Pro Democratia (APD) şi Transparency International România (TI-Ro)

Perioada: de desfăşurare a proiectului: septembrie 2006 – august 2007

Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2004, Componenta de Societate Civilă

Buget: 87.960 Euro


Raport naţional: „Integritatea administraţiei publice locale”