Transparenţă şi integritate în gestionarea bugetelor locale

Obiectivul general: Dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri și autorități publice în vederea creșterii transparenței la nivelul administrației locale; creşterea capacităţii şi implicării organizaţiilor neguvernamentale locale şi cetăţenilor în prevenirea corupţiei, asigurarea transparenţei şi responsabilizarea aleşilor locali în privinţa cheltuirii banilor publici.

Obiectivele specifice:

 1. Transparentizarea în format prietenos şi monitorizarea integrităţii execuţiei/politicii bugetare din ultimul an fiscal încheiat a patru municipalităţi din România (București, Cluj, Timișoara, Iași);
 2. Implicarea a cel puțin 600 de cetăţeni şi a 20 de ONG-uri în evaluarea cheltuirii banilor publici din bugetele locale, în promovarea transparenţei şi a bunei guvernări;
 3. Dezvoltarea capacităţii a 10 jurnalişti şi 10 persoane din organizaţiile neguvernamentale de a monitoriza bugetele locale şi a responsabiliza aleşii locali;
 4. Determinarea a cel puțin 10 autorități publice să publice anual date bugetare în format accesibil.

Grup ţintă:

Grupurile ţintă ale proiectului sunt cetăţenii, organizaţiile neguvernamentale locale, jurnaliştii şi autorităţile administraţiei publice locale. Grupurile ţintă alese sunt actori cheie în prevenirea corupţiei la nivel local şi promovarea integrităţii şi bunei guvernări, iar activităţile propuse reuşesc să implice aceste grupuri ţintă în asigurarea transparenţei şi promovarea integrităţii.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

 • 600 de cetăţeni din cele patru municipii în care se va desfăşura proiectul. Aceştia vor primi broșuri în format accesibil despre modul de cheltuire a bugetului local şi vor fi invitaţi, timp de o săptămână, să îşi exprime opiniile şi propunerile privind priorităţile de investiţii ale municipiului;
 • 500 de organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice locale, jurnalişti care primesc Ghidul privind monitorizarea bugetelor locale;
 • 10 jurnalişti din toată ţara şi 10 persoane din organizaţiile neguvernamentale. Aceştia vor beneficia de un program de formare intensiv pe baza Ghidului privind monitorizarea bugetelor locale;
 • 4 autorităţi ale administraţiei publice locale din municipalitățile în care se va desfășura proiectul, care vor beneficia de un raport detaliat cu rezultatele monitorizării, un raport cuprinzând opiniile cetăţenilor despre utilizarea resurselor locale, o masă rotundă şi un raport privind propunerile rezultate în urma meselor rotunde.

Rezultate aşteptate:

 • Monitorizarea politicii/execuției bugetare pentru 4 municipii din România și publicarea datelor în patru rapoarte redactate într-un format accesibil;
 • Implicarea a 600 de cetățeni și 20 de ONG-uri în analiza cheltuirii banilor publici;
 • Distribuirea către cetățeni de broșuri cuprinzând o sinteză a datelor din rapoarte, invitarea cetățenilor să își exprime propriile opinii cu privire la modul de cheltuire a banilor publici;
 • Dezvoltarea capacității de monitorizare a bugetelor locale pentru 10 jurnaliști și 10 membri ai ONG-urilor;
 • Diseminarea metodologiei de monitorizare prin intermediul unui ghid de monitorizare ce va putea fi folosit de orice persoană/organizație interesată de monitorizarea bugetelor locale – 500 de persoane/instituţii primesc Ghidul privind monitorizarea bugetelor locale;
 • Petiționarea a 250 de autorități publice în vederea transparentizării bugetelor locale – 10 autorități publice răspund pozitiv petiției;

Perioada de implementare a proiectului: 01.03.2015 – 30.05.2016

Finanțator: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, componenta 1 IMPLICARE, subcomponenta 1.3 Încurajarea valorilor democratice. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro

Buget: 155.155 Euro (valoare totala eligibilă).

Transparenţa bugetară: iniţiative pentru asigurarea integrităţii

Ghid de monitorizare a bugetelor CRJ 2016

Cum s-au cheltuit banii in 2014 la Primaria Sectorului 6

Broșură pentru cetățeni Iași

Broșură pentru cetățeni Cluj Napoca

Brosura pentru cetățeni Timișoara

Cum au fost „spoliate” două tranşe FMI într-un sat din judeţul Iaşi

Poliţiştii locali din Timişoara, beneficiarii unei creşteri salariale enorme printre bugetarii din România

În Gorj, banul public la secret iar transparența, ultimul lucru la care se gândesc autoritățile

 

Anunț selecție experți metodologie și experți analiză bugetară

Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii de organizare seminarii

Documentația de atribuire pentru achiziția de servicii de organizare seminarii