Transparenţa bugetară: iniţiative pentru asigurarea integrităţii

130 bis

Vineri, 22 aprilie a avut loc conferinţa #TransparenţaBugetară 2016. Instrumente pentru asigurarea integrităţii. În cadrul conferinţei au fost prezentare rezultatele proiectului „Transparenţă şi integritate în gestionarea bugetelor locale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România:

  • peste 1600 de cetăţeni din Bucureşti Secor 6, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara au fost informaţi despre execuţia bugetară a acestor municipalităţi prin intermediul unor campanii în stradă şi a unor broşuri de informare,
  • peste 80 de experţi şi cetăţeni implicaţi în dezbaterea publică a unor măsuri suplimentare de asigurare a transparenţei bugetare,
  • 18 jurnalişti şi peste 20 de reprezentanţi ONG instruiţi în monitorizarea bugetelor locale.

În cadrul conferinţei au fost discutate 6 măsuri de asigurarea a transparenţei ce vor fi propuse autorităţilor administraţiei publice locale:

  • Publicarea bugetului, a programului de investiţii şi a execuţiei bugetare detalitate, inclusiv rectificările bugetare, în format deschis, editabil (ex. MS Excel, CSV);
  • Publicarea periodică (bianual) în format deschis (excel, CSV) din programul de contabilitate a tuturor plăţilor efectuate (valoarea plăţii şi beneficiar, cu excepţia plăţii salariilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale);
  • Publicarea unui raport anual privind strategia de dezvoltare locală şi procesul de execuţie bugetară (sau includerea unui asemenea capitol în cadrul raportului anual de activitate), şi dezbaterea publică anuală a execuţiei bugetare din anul fiscal anterior (prezentată în format intuitiv), în relaţie cu obiectivele şi proiectele stabilite în strategia dezvoltare locală;
  • Publicarea pe pagina de Internet a gantt-urilor de implementare a proiectelor aflate în implementare;
  • Constituirea unei sume de rezervă în procesul de planificare bugetară care să nu fie alocată niciunei categorii bugetare înainte de dezbaterea publică a bugetului, astfel încât alocarea precisă să se decidă pentru principalele investiţii locale dorite de cetăţeni, aşa cum ar rezulta din dezbaterile publice privind bugetul anual.
  • Publicarea pe pagina de Internet a primăriei a anunţurilor de angajare în cadrul aparatului de specialitate sau a instituţiilor care sunt finanţate de la bugetul local şi menţionarea, in cadrul anunţului, a salariului de referinţă (interval minim-maxim) pentru postul scos la concurs.

În cadrul conferinţei au prezentate şi noutăţile celorlalte iniţaitive de asigurare a transparenţei:  Planul de acţiune Open Government Partnership, Memorandum-ul Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020.

 

Prezentare conferinta