Inutilitatea referendumului pe banii noștri

Noi nu mergem la referendum întrucât acesta este inutil

Curtea Constituțională prin Decizia – luată cu unanimitate – nr.580/2016 asupra inițiativei legislative a cetățenilor de revizuire a Constituției, conchide la paragraful 42 următoarele:

Examinând redactarea art.48 alin.(1) din Constituție, propusă de inițiatorii revizuirii, Curtea constată că aceasta nu este de natură să facă să dispară sau să înlăture, elimine ori anuleze instituția căsătoriei. De asemenea, toate garanțiile dreptului la căsătorie, astfel cum sunt consacrate în textul constituțional de referință, rămân neschimbate. Prin înlocuirea sintagmei „între soți” cu sintagma „între un bărbat și o femeie”, se realizează doar o precizare în privința exercitării dreptului fundamental la căsătorie, în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între parteneri de sex biologic diferit, acesta fiind, de altfel, chiar semnificația originară a textului.

Pe de altă parte, Curtea Constituțională a reținut în cadrul aceleiași decizii, la paragraful 30, faptul că nu intră în competența Curții examinarea oportunității propunerii de revizuire a Constituției, aceasta revenind Parlamentului, în calitate de organ reprezentativ suprem, respectiv cetățenilor, care își pot exprima direct voința la referendumul ce constituie ultima etapă a procedurii de adoptare a legilor constituționale, în conformitate cu prevederile art.151 din Constituție.

Coroborând cele două paragrafe din cadrul aceleiași Decizii a Curții Constituționale, rezultă că:

  • Referendumul nu era necesar pentru că, oricum, textul actual din Constituție semnifică același lucru ca și textul nou propus (existând, în plus, interdicția din Codul Civil);
  • Că, deși au trecut 2 ani de la această Decizie, Parlamentul, din motive electorale, a mers mai departe cu aceasta inițiativă inutilă, care nu va produce niciun fel de efecte juridice, dar va cheltui sume semnificative de bani;
  • Că populația poate sancționa această risipă de bani publici și manipulare electorală prin neprezentarea la vot.

Pe fondul problemei, în democrație nu se supun referendumului drepturile minorităților, indiferent care minorități ar fi acestea, ci ele se valorizează printr-o decizie a partidelor politice. Dacă majoritatea ar hotărî asupra existenței drepturilor minorităților, fie acestea etnice, religioase, sexuale, etc., este evident că acestea nu ar exista vreodata. Aceasta este deosebirea dintre Evul Mediu și civilizația secolului XXI.

Persoană de contact: Georgiana Iorgulescu, Directoare executivă, 0722 505 181