Invitație dezbatere: Procesul de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale în luarea deciziilor – înlocuirea tutelei cu decizia asistată

Centrul de Resurse Juridice şi Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de șanse, Culte şi Minorităţi din Senat

vă invită la dezbaterea naţională

Procesul de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale în luarea deciziilor: înlocuirea tutelei cu decizia asistată

Dezbaterea va avea loc în data de 11 decembrie 2019 la Parlamentul României, Sala Avram Iancu, între orele 10:00 şi 16:00. 

Dezbaterea abordează tutela și punerea sub interdicție judecătorească din perspectiva drepturilor omului și a dreptului adulţilor cu dizabilități de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții. Această abordare implică schimbarea de la paradigma deciziei substitutite la cea a deciziei sprijinite, și trecerea de la interdicție judecătorească și tutelă la servicii de sprijin în luarea deciziilor.

În cadrul dezbaterii naţionale, vom prezenta experienţa altor state în procesul de înlocuire a tutelei cu decizia asistată şi vom identifica soluţiile potrivite pentru România. Sprijinirea în luarea deciziilor a persoanelor aflate în unităţi de asistenţă socială sau de psihiatrie va avea un rol important în eficientizarea procesului de dezinstituţionalizare.

Articolul 12 al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), ratificată prin Legea nr. 221 din 2010, prevede că persoanele cu dizabilități se bucură de capacitate juridică – capacitatea de a avea și de a-și exercita drepturile, de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții. Statele părți au datoria de a asigura acestora accesul la sprijinul necesar în vederea exercitării capacității juridice. Măsurile de sprijinire trebuie să ofere garanții suficiente pentru a preveni abuzurile și să fie proporționale și adaptate circumstanțelor fiecărei persoane cu dizabilități.

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. până la data de 6 decembrie 2019 la adresa office@crj.ro sau tel. 021 212 06 90. Accesul în clădirea Parlamentului va fi posibil doar în baza listei transmisă anterior organizării evenimentului. Cheltuielie de cazare și transport vor fi suportate din bugetul proiectului.

AGENDA DEZBATERII AICI.

______________________________________________________

Dezbaterea face parte din proiectul PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.