TEXT SIMPLIFICAT. Legea 140 din 2022: Măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Modificări aduse în viața persoanelor adulte cu dizabilități

Modificări aduse în viața persoanelor cu dizabilități adulte

În luna august, 2022 s-a aprobat o nouă lege importantă pentru viața persoanelor cu dizabilități adulte. Aceasta este legea numărul 140. Legea 140 stabilește noile măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

→Dizabilitate intelectuală
Capacitate semnificativ redusă de a înțelege informații noi sau complexe și de a învăța și de a aplica noi abilități. Persoana cu dizabilitate intelectuală are o capacitate redusă de a face față în mod independent.

→Dizabilitate psihosocială
se referă la persoanele care au primit un diagnostic de sănătate mintală și care au experimentat factori sociali negativi, inclusiv stigmatizarea, discriminarea și excluderea.

Ce spunea legea până în august 2022

• Persoana adultă cu dizabilități putea fi pusă sub interdicție, acest lucru fiind echivalent cu o „moarte civilă”.
• Legea utiliza termenii alienat/debil mintal.

Ce spune legea acum?

• Apar noutăți legislative de care persoana cu dizabilități poate beneficia:

 1. Asistența pentru încheierea actelor juridice
 2. Consilierea judiciară
 3. Tutela specială
 4. Mandatul de ocrotire

• Legea utilizează termenii dizabilitate intelectuală/psihosocială.

IMPORTANT:

• în termen de 3 ani vor fi reexaminate toate hotărârile definitive de punere sub interdicție;
• (re)examinarea se va face la cerere sau din oficiu

Caz 1: Reexaminarea din oficiu

În acest caz, persoana cu dizabilități primește o citație din partea Judecătoriei. Citația este o scrisoare către persoana cu dizabilități, prin care i se cere să se prezinte la o anumită dată, ora și locație, pentru audierea inițială.
Data, ora și locul se regăsesc în conținutul citației.

Unde este trimisă citația?
Citația va fi trimisă acasă sau în centrul în care persoana este instituționalizată.

Cine primeste citația?
Persoana citată, tutorele sau, dacă acesta nu se află la domiciliu, orice persoană majoră poate primi citația.

MAJOR= cineva care a împlinit 18 ani

Dacă persoana cu dizabilități locuiește în centre rezidențiale, cămin sau este în spital, citația se lasa la Administrație.

Cine semnează de primire?
Persoana cu dizabilități, tutorele, în cazul persoanei puse sub interdicție sau administratorul (directorul centrului, managerul de spital și alții) pot semna de primire.

Ce se întâmplă dacă nu ești acasă?
Dacă nu ești acasă, citația se lașă la ușă sau în cutia poștală.

Caz 2: Reexaminarea la cerere


În acest caz, persoana cu dizabilități este cea care depune o cerere de reexaminare.
Ea va depune la Judecătorie o cerere de înlocuire a măsurii de ocrotire sau de ridicare a interdicției judecătorești. Apoi, persoana cu dizabilități primește o citație din partea Judecătoriei.

ilustrație a traseului parcurs de cerere. De la om la judecătorie iar de acoopleacă o citație.

Ce va conține cererea?

 • nume, prenume, adresa, CNP (cod numeric personal)
 • obiectul cererii, motivele
 • semnătura (art.194, Cod. Proc. Civ)
 • faptele şi dovezile referitoare la deteriorarea facultăţilor mintale
 • situaţia familială, socială şi patrimonială (ce bunuri deține)
 • gradul de autonomie al persoanei cu dizabilități
 • numele medicului curant

Persoana cu dizabilități are obligația de a se prezenta la Judecătorie în ziua și la ora care sunt trecute pe citație.

Ce se întâmplă la primul termen?

Atunci când mergi pentru prima dată la Judecătorie, judecătorul va vrea să te cunoască mai bine. El te poate întreba mai multe lucruri, cum ar fi:


• Știi ce diagnostic ai?
• Ai stat vreodată departe de familie, într-un centru pentru persoane cu dizabilități?
• Iei medicamente? Pentru ce sunt aceste medicamente?
• Cine este tutorele tău, persoana care are grijă de tine? Te înțelegi bine cu el sau ea?
Judecătorul va vrea să vadă dacă poți să scrii si să citești.

Persoana cu dizabilități are dreptul la un avocat din oficiu

Îți poți alege singur avocatul sau poți cere un avocat din oficu.
Avocatul din oficiu este este un avocat pe care îl numeste Judecătorul. Pe avocatul din oficiu nu îl vei plăti. El te va ajuta gratuit.

Informații despre dosarul tău

După audiere, Judecătorul va trimite dosarul cu datele tale la Parchet.
Acolo, dosarul se va completa cu mai multe informații:


• Raportul de evaluare medicală
• Raportul de evaluare psihologică
• Raportul de anchetă socială (de la Autoritatea Tutelară)

Dacă persoana este internată, va mai fi nevoie de încă două acte:

• Referat întocmit de instituția sanitară
• Punctul de vedere al medicului curant

IMPORTANT

Rapoartele și referatele pentru dosar sunt valabile doar 2 luni (60 de zile). Atât ai la dispoziție pentru a sesiza instanța.

Poți cere adaptări procedurale

Pe întreaga durată a procedurii, ai dreptul de a fi informat despre ceea ce se va întâmpla și despre ce hotărâri se vor lua. Conform legii, ai dreptul de a cere adaptări procedurale (precizează articolul 940 din Codul de Procedură Civilă).
Acestea sunt câteva adaptări procedurale pe care le poți cere, pentru a-ți fi mai ușor:


• să ți se transmită cu câteva zile înainte principalele subiecte de discuție și ceea ce ți se va întâmpla;
• să ți se transmită cu câteva zile înainte fotografii ale persoanelor care te vor audia și ale camerelor în care vei intra;
• sa ai la dispoziție un interpret în limbajul semnelor;
• sa ai la dispoziție o persoană care să traducă pentru tine în limbaj usor de înțeles ceea ce vorbește Judecătorul;
• judecătorul să își dea roba jos;
• să fii audiat într-o cameră mai prietenoasă;
• să ți se permită să te plimbi prin sală ori să stai în picioare;
• să ți se permită sa aduci cu tine obiecte cu rol liniștitor;
• să poți veni îmbrăcat așa cum îți este confortabil;
• să vii împreună cu o persoană de încredere și care te liniștește;
• ai dreptul să ceri ședință nepublică (în sală rămân doar oamenii care au legătură cu tine și cazul tău).

Noutăți legislative de care poți beneficia prin Legea 140

 • Asistență pentru încheierea actelor juridice
 • Consiliere judiciară
 • Tutelă specială
 • Mandat de ocrotire

1. Asistență pentru încheierea actelor juridice

Un alt om te poate ajuta cu orice ai nevoie atunci când ai de-a face cu acte. Acest asistent te poate ajuta si să scrii și șa duci actele acolo unde trebuie.


Vezi acest videoclip despre ce înseamnă Asistență pentru încheierea actelor juridice.

Dacă ți se oferă asistența pentru încheierea actelor juridice, vei avea dreptul să faci foarte multe lucruri. Cum ar fi:


• Să decizi și să semnezi toate tipurile de acte. De exemplu: atunci când ceri un credit la bancă, când îți cumperi un telefon sau când te angajezi.
• Vei avea dreptul să te căsătorești.
• Vei avea dreptul să adopți copii
• Vei avea dreptul să îți dai copiii spre adopție
• Vei avea dreptul să ai un serviciu.
• Vei avea dreptul să primești o moștenire.

2. Consiliere judiciară

Consilierea judiciară este stabilită pentru persoana care nu se poate îngriji singură de interesele sale și care are nevoie de sprijin în formarea sau exprimarea voinței sale.
Consilierea judiciară se stabilește în urma evaluării medicale și psihosociale.
Persoana cu dizabilități va beneficia de consiliere judiciară dacă are o deteriorarare temporară sau permanentă a facultăților mintale și dacă deteriorarea este parțială.

Dacă judecătorul decide să beneficiezi de consiliere judiciară, vei avea mai multe drepturi. Cum ar fi:


• Vei putea semna mai multe tipuri de acte. De exemplu: acte de conservare, acte de administrare, acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent; atunci când se încheie un mandat de ocrotire.
• Te vei putea căsători, dar doar dacă tutorele tău este de acord.
• Nu vei putea adopta copii.
• Îți poți da acordul ca propriii copii să fie dați spre adopție.
• În imposibilitatea de a-ți manifesta consimțământul, copiii vor fi dați spre adopție cu consimțământul tutorelui/ocrotitorului.
• Vei putea semna acte ce țin de serviciul tău. Dacă ești artist sau sportiv poți semna acte ce țin de această meserie a ta.
• Poți accepta o moștenire și poți semna acele acte de mostenire.

IMPORTANT

Instituirea consilierii judiciare se poate face numai dacă nu poate fi asigurată o protecţie adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenţei pentru încheierea actelor juridice.

3. Tutelă Specială

Tutela specială este stabilită pentru persoana care este necesar să fie reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților ei.
Tutela specială se stabilește în urma evaluării medicale și psihosociale.
Tutela specială se acordă persoanei cu o deteriorare a facultăților mentale totală și, după caz, permanentă.

Dacă judecătorul decide să beneficiezi de tutelă specială, vei avea câteva drepturi. Cum ar fi:


• Dreptul de a semna doar anumite acte. Aceste acte pot fi încheiate și de reprezentanții legali, în numele lor, în afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.
• Nu vei putea adopta copii.
• Îți poți da acordul ca propriii copii să fie dați spre adopție.
• În imposibilitatea de a-și manifesta consimțământul, copiii vor fi dați spre adopție cu consimțământul tutorelui.
• Te vei putea căsători, dar doar dacă tutorele tău este de acord.
• Nu vei putea avea loc de muncă.
• Poți accepta o moștenire doar prin intermediul unui reprezentant.

IMPORTANT

Instituirea tutelei speciale se poate face numai dacă nu poate fi asigurată o protecţie adecvată a persoanei ocrotite prin instituirea asistenţei pentru încheierea actelor juridice sau a consilierii judiciare.

 

DESCARCĂ materialul ÎN LIMBAJ SIMPLIFICAT CUM POȚI SĂ IEȘI DE SUB INTERDICȚIE (LEGE 140/2022), în format PDF, dând CLICK AICI. DESCARCĂ materialul LEGE 140/2022- FORMA SINTETICĂ, în format PDF, dând CLICK AICI.