Masa rotundă: Reutilizarea socială – normele de aplicare ale legii 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunţă organizarea mesei rotunde „Reutilizarea socială: normele de aplicare ale legii 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative” ce va avea loc la Hotel Royal (B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector 3, Bucureşti), în data de 11 martie 2016, începând cu ora 09.30.

Masa rotundă îşi propune să identifice punctele de vedere ale tuturor factorilor interesați cu privire la regulamentele de aplicare a reutilizării sociale și la modalitățile concrete prin care imobilele confiscate și sumele de bani vor fi utilizate pentru obiective de natură socială și în interes public. Reutilizarea socială a fost consfinţită prin art. 34-37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Această lege a devenit normă specifică cu privire la destinaţia bunurilor confiscate în cadrul procesual-penal după declararea neconstituţionalităţii O.U.G. 7/2015.

La masa rotundă au fost invitaţi reprezentanţi ai ministerelor, instituțiilor administrației publice centrale și locale, organizațiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și academiilor.

Dacă doriţi să participaţi la acest eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: rnicolae@crj.ro

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Agenda 11 martie 2016