Medierea si practicile restaurative – soluții eficiente pentru prevenirea și combaterea violenței în școli

Peste 80 de profesori, părinți, elevi, reprezentanți ai Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), inspectoratelor școlare, mass-media și ai societății civile au participat miercuri 12 decembrie, la evenimentul „Fenomenul violenței în mediul școlar – nevoi și perspective”, organizat de Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului „Calitate în educație prin mediere și practici restaurative”. Evenimentul a facilitat dezbaterile cu privire la nevoi urgente și la posibile soluții referitoare la situațiile conflictuale și de violență din mediul școlar românesc, fenomen ce a luat o amploare deosebită în ultimii ani, în țara noastră. Doar în anul 2012, în perioada martie – mai, au fost înregistrate peste 4000 de cazuri de violență, consum de alcool, discriminare și furturi, conform unor informații date publicității de MECTS la începutul lunii iunie 2012.

Medierea și practicile restaurative, eficiență educativă dovedită

O posibilă soluție pentru prevenirea și combaterea diverselor forme ale violenței din mediul școlar o reprezintă medierea și practicile restaurative. Acestea sunt forme de educaţie socială durabilă care contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de luare a deciziilor într-un mod participativ, sprijinind dezvoltarea unor comportamente responsabile faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Ele sunt abordări care au la bază dialogul și comunicarea, contribuind cu succes atât la prevenirea situațiilor conflictuale cât și la soluționarea acestora. Aceste metode pun accent pe refacerea și consolidarea relațiilor dintre oameni, pe asumarea responsabilității și nu pe învinuirea celui/celor care au greșit. Soluția nu este impusă din afară, de o terță parte, ci este agreată de cei implicați pe baza discuțiilor comune.

Toate aceste caracteristici fac din mediere și practici restaurative metode de intervenție utile și eficiente pentru mediul școlar.

Un studiu realizat de Guvernul Marii Britanii în anul 2010 în cadrul a 1378 de şcoli, a arătat că în 70% dintre acestea, practicile restaurative şi-au dovedit eficienţa pentru situaţiile de ameninţări, agresiuni verbale sau intimidări. În cadrul aceluiași studiu, autoritățile locale din Marea Britanie au recomandat folosirea practicilor restaurative în locul sancțiunilor directe.

Intimidarea, jignirea, hărțuirea și amenințarea, fenomene frecvente în școli

Situațiile de intimidare, jignire, hărțuire şi ameninţare (n.a. bullying în limba engleză) reprezintă forme de violență în mediul școlar care de cele mai multe se finalizează cu absenteism, abandon şcolar, probleme emoţionale grave şi violenţă fizică. În luna noiembrie 2012, în cadrul unei cercetări calitative, CRJ a intervievat peste 80 de cadre didactice, directori de şcoli şi licee, medici, asistenţi medicali, consilieri şcolari, gardieni şi părinţi, şi a organizat trei focus grupuri cu elevi din regiunea București-Ilfov.

Interviurile cu elevii au indicat o frecvență mult mai ridicată a comportamentelor de ”bullying” comparativ cu interviurile realizate cu profesorii din școală sau cu părinții. Acest fapt sugerează că există un blocaj în procesul de comunicare și aducere la cunoștință a cazurilor de „bullying” dinspre elevi către cadre didactice și părinți. De obicei comportamentul de tip bullying este considerat grav de către cadrele didactice doar atunci când se manifestă ca violență fizică, însă se scapă din vedere că la fel de grav este și comportamentul de violență verbală (intimidare, jignire, ironie, hărțuire, etc.) care precede și determină cel mai adesea violența fizică.Din punctul nostru de vedere este nevoie de o mai bună conștientizare a fenomenului de „bullying” de către profesori și de implicarea lor cu seriozitate, alături de părinți, în prevenirea și combaterea situațiilor de jignire, hărţuire, intimidare şi ameninţare dintre elevi”, a declarat Georgiana Pascu, coordonator cercetare, Centrul de Resurse Juridice (CRJ).

Calitate în educație prin mediere și practici restaurative

De peste doi ani, medierea și practicile restaurative sunt aplicate experimental de către Fundația Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în 12 unități de învățământ din regiunea București – Ilfov. Consilieri școlari, elevi, directori și membri ai Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ au fost formați pentru a crea un mediu armonios și pentru a răspunde adecvat situațiilor conflictuale și de violență utilizând medierea și practicile restaurative.

Peste 200 de elevi au beneficiat de servicii de mediere și practici restaurative, care și-au dovedit utilitatea și eficiența după cum declară Vlad Maioru, elev la Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” din București: „Am învăţat că există şi alte modalități de a rezolva un conflict, în afară de bătaie şi violenţă. Este necesar ca elevii şi profesorii să conştientizeze împreună că cea mai bună soluţie de a rezolva un conflict îl reprezintă medierea şi practicile restaurative deoarece ambele părţi îşi dau seama unde au greşit şi ce pot face pentru remedierea lucrurilor. Din punctul meu de vedere proiectul ar trebui continuat şi în alte licee din Bucureşti şi din ţară.”

Proiectul a oferit noi instrumente de lucru consilierilor școlari pentru prevenirea și combaterea conflictelor și a violenței, contribuind totodată la realizarea de analize necesare pentru fundamentarea unor politici sau regulamente ale autorităților din domeniul educațional.

„Proiectul ne-a ajutat să găsim răspunsuri la unele întrebări şi ne-a făcut să privim fenomenul violenţei dintr-o altă perspectivă, şi anume aceea de a reconstrui împreună relaţia umană distrusă, prin implicarea ambelor părţi. Dacă până acum se urmărea strict o procedură şi se sancţiona comportamentul inadecvat al elevilor implicaţi în conflict, acum avem posibilitatea să ne mai acordăm o şansă şi să reevaluăm răul pe care ni l-am facut nouă şi l-am făcut celor din jur. Impactul pe care l-a avut această nouă abordare asupra şcolii este unul favorabil, având în vedere că până în momentul de faţă abordarea restaurativă a avut succes. Consider că am mai făcut un pas important în lupta cu violenţa şcolară şi am câştigat încă o dată”, a precizat Mariana Gașpar, consilier școlar la Liceul Teoretic cu clasele I-XII, Mihail Kogălniceanu din Snagov (jud. Ilfov).

Proiectul „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” este implementat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu  Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Despre Centrul de Resurse Juridice

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă. CRJ acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi Centrul de Resurse Juridice (CRJ), persoană de contact Ema-Elza Şeclăman, Manager de proiect – ema @ crj . ro, tel.: (+4) 0728.033.469.