Ministerul Muncii ignoră drepturile adolescenţilor din centrul de plasamanent de la Oradea

Centrul de Resurse Juridice dezaprobă modul în care Ministerul Muncii şi instituţiile subordonate veghează la respectarea drepturilor adolecenţilor din centrul de plasament din Oradea. Aici, mai mulţi adolescenţi s-au plâns că sunt abuzaţi fizic şi emoţional de către angajaţii instituţiei şi, într-un caz, de colegii din centru.

CRJ a făcut o vizită inopinată de monitorizare imediat după plângerile adolescenţilor apărute într-un reportaj TV şi a constatat că abuzurile există.

CRJ a sesizat astfel toate instituţiile responsabile, inclusiv Ministerul Muncii şi Direcţia pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi.

Vă invităm să citiţi răspunsurile complete, venite din partea reprezentanţilor celor două instituţii, AICI şi AICI.

CRJ aştepta ca Ministerul Muncii să reacţioneze în acest caz depunând o plângere penală, care să ducă la cercetarea posibilelor abuzuri.  

Răspunsurile oficiale ale reprezentanţilor celor două instituţii ne arată, însă, sfidarea respectării drepturilor acestor adolescenţi, la care chiar aceste autorităţi ar trebui să vegheze.

În cele două răspunsuri, oficialii celor două instituţii invocă procedurile legale, însă nu fac nicio referire la măsuri concrete de îmbunătăţire a stării emoţionale a adolescenţilor şi de prevenire a situaţiilor de abuz.

Cel mai grav, însă, este faptul că cele două instituţii nu precizează dacă situaţia de abuz a acestor adolescenţi a existat sau nu, totul rezumându-se la „ordinea din hârtii”.

Ne întrebăm, astfel, cât de gravă trebuie să fie situaţia în centrele din România pentru ca autorităţile să îşi ia în serios rolul de apărător al drepturilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi? 

Constatăm, după răspunsurile celor două instituţii, că doar CRJ a depus plângere la Parchet în urma abuzurilor sesizate de către adolescenţii din centrul din Oradea.

Nicio altă instituţie de apărare a drepturilor acestor adolescenţi nu a fost interesată ca abuzurile să fie cercetate de un procuror, iar în cazul unei încălcări cazul să ajungă în instanţă.

Persoană de contact: Georgiana Pascu, managerul programului Pledoarie pentru Demnitate, telefon: 0729 88 11 59, 021 212 06 90 sau e-mail: gpascu@crj.ro.