Nevoie imperativă de schimbare a paradigmei în educația românească! www.educatiefaradiscriminare.ro

Comunicat de presă[1]

În data de 30.03.2017, Centrul de Resurse Juridice a organizat Conferinţa naţională “Educaţia fără discriminare: analiza situaţiei şi recomandări”. Actori relevanţi pentru domeniul educațional (profesori, formatori de cadre didactice, funcţionari publici din domeniul educaţiei, organizații neguvernamentale) au prezentat şi dezbătut din perspectiva incluziunii şi a nediscriminării următoarele subiecte: surse generale ale excluziunii educaţionale, conţinutul şi maniera de realizare a programelor şcolare şi a manualelor, discriminarea copiilor romi în şcoală: stigma şi segregare; dar şi conţinutul şi felul în care se desfăşoară formarea cadrelor didactice.

Dezbaterea a avut loc în cadrul proiectului “Educația fără discriminare este și treaba mea!”, implementat de Centrul de Resurse Juridice și co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană.

Concluziile noastre în urma proiectului pot fi sumarizate într-o hartă mentală a excluziunii educaţionale a copiilor vulnerabili la discriminare, a surselor acestei excluziuni si a necesităţii de schimbare.

Considerăm că sistemul educaţional românesc per ansamblu exclude şi discriminează. Punctele esenţiale pentru a preveni şi combate discriminarea fie lipsesc, fie dispun de resurse insuficiente. De asemenea, responsabilităţile nu sunt clare şi deci nu sunt asumate. Plecând de la faptul că legea educaţiei nu se aplică, guverne succesive nealocând 6% din PIB educaţiei şi terminând cu faptul că filozofia educaţională românească în general, de la conţinuturi la formare, nu pare să înţeleagă cum funcţionează discriminarea – că ea determină şi menţine excluziunea -, constatăm că nu există la acest moment în sistem resursele (materiale sau umane) necesare pentru a produce schimbare. Acest lucru încalcă dreptul la demnitate şi afectează şansele şi vieţile copiilor romi, copiilor cu dizabilităţi, copiilor care aparţin minorităţilor sexuale şi de gen (LGBTQI+) sau ale altor copii diferiţi – inclusiv din perspectiva statutului social. Afectează totodată fetele şi băieţii din România, educaţia românească neasumându-şi să educe valorile egalităţii de gen şi să prevină violenţa de gen, într-o ţară cu cel mai mic scor al indexului egalităţii de gen din Uniunea Europeană.[2]

Este evident că situaţia nu poate fi schimbată mergând în acelaşi fel şi-n acelaşi ritm! E nevoie de o altă paradigmă, asumată politic, care prioritizează incluziunea şi instituie toleranţă zero la discriminare!

În cadrul acestui proiect s-au realizat:

  • Analize conținut manuale/programe școlare din perspectiva educaţiei nediscriminatorii şi puncte de vedere transmise Ministerului Educației Naționale;
  • Documente de analiză a politicilor publice relevante pentru incluziunea educaţională;
  • Trei dezbateri regionale în Iasi, Craiova și Cluj-Napoca, în cadrul cărora s-au discutat punctele principale ale unei hărți a excluziunii socio-educationale și formarea inițială a viitoarelor cadre didactice, cu identificarea problemelor și a soluțiilor propuse de 98 de specialiști din educație și domeniul social, atât din sectorul public, cât și neguvernamental și 1 conferinţă națională cu 65 de actori relevanţi participanți;
  • O campanie de informare prin website, media sociale, spot Tv şi radio;
  • O platformă de comunicarepentru vocile celor interesaţi de educaţia incluzivă și publicarea de puncte de vedere şi opinii sau mărturii formulate de practicieni, cercetători și părinti;
  • Colectare şi publicarea pe website de bune practici, studii şi cercetări, legislaţie;
  • Realizarea de resurse multimediaSpot si testimonial supraviețuitori Holocaust, infografice, desene și scurte video despre personalități LGBT si femei din România cu mesajul “Tu ai învățat despre asta la școala?

Toate informațiile sunt disponibile pe website-ul proiectului, www.educatiefaradiscriminare.ro.

Pentru detalii, va rugăm să ne contactați la educatie@crj.ro sau la 021 212 05 20, persoană de contact Cezara David, Manager Program Antidiscriminare.

[1] Acest comunicat de presă nu reflectă neapărat poziţia oficială a guvernului elveţian. Responsabilitatea pentru conţinutul acestuia este asumată în întregime de Centrul de Resurse Juridice.

[2] Institutul European pentru Egalitate de Gen, Indexul egalităţii de gen 2015 – Măsurând egalitatea de gen în Uniunea Europeană 2005-2012: Raport, disponibil la: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-report (accesat la: 31.03.2017)