Petiție pentru un mediu online fără discurs de ură

Continuăm să atragem atenția asupra nevoii urgente de a preveni și combate discursul urii împotriva comunității LGBTQIA+ din România.

Centrul de Resurse Juridice a redactat și înaintat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) o petiție privind un website care promovează un discurs instigator la ură cu privire la comunitatea LGBTQIA+, una dintre minoritățile care au fost și continuă să fie ținta predilectă a unor astfel de discursuri în România.

Pe acest website (pe care nu îl vom numi pentru a nu-i crește audiența), creat de autorii săi ca un instrument de informare exclusiv despre comunitatea LGBTQIA+, sunt expuse informații trunchiate sau neadevărate, se fac conexiuni false și sunt exprimate păreri cu titlu de bază documentată, totul cu obiectivul de a construi un portret patologizat al comunității, de boală mentală, în special, dar și fizică. Întreg website-ul abundă de o portretizare repetată a comunității LGBTQIA+ ca fiind suferindă și având diverse afecțiuni considerate de autorii postărilor psihice (depresie, anxietate, grad mai mare de suicid, trecut traumatizant, istoric de abuz, nefericire, adicție)sau fizice (HIV/SIDA), datorate strict orientării sexuale, promovând heterosexualitatea ca normă și terapia de conversie ca soluție.

Atât prin conținut, dar și din perspectiva limbajului, prin sintagmele folosite, se ajunge la un nivel ridicat de discurs care propagă, incită, promovează sau justifică homofobie, transfobie și bifobie. Acestea sunt expuse pe larg în petiția către CNCD și nu le vom relua aici pentru că nu dorim reproducerea unui astfel de limbaj.   

Nivelul de gravitate al perpetuării în mediul online a unor astfel de afirmații este extrem de ridicat, creându-se o diviziune între persoane heterosexuale și comunitatea LGBTQIA+, cele două fiind separate de atributul sănătății sau lipsei acesteia. Se formează un cadru invalidant care reduce la inexistență persoanelor din comunitate dreptul la demnitatea umană și nediscriminare, care le neagă existența, experiențele, trăirile.

Considerăm necesar ca un astfel de website să nu mai fie activ în mediul online, atâta timp cât perpetuează informații și limbaj ale căror unic scop este crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare și ofensatoare întreptat împotriva comunității LGBTQIA+.


Material realizat în cadrul proiectului Nediscriminarea, dincolo de cuvintecu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.