Concurs Național de Drepturile Omului și Migrație, 22 – 25 iunie, București

Centrul de Drepturile Omului și Migrație din cadrul Universității Româno-Americane, în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice, organizează prima ediție a „Concursului Național de Drepturile Omului și Migrație”, ce va avea loc în perioada 22 – 25 iunie 2015 în București.

Concursul se adresează studenților și masteranzilor interesați de dezvoltarea aptitudinilor practice, precum identificarea și soluționarea unor probleme juridice de drepturile omului și migrație, într-un mediu simulat. Participarea la concurs este complet gratuită și deschisă tuturor celor interesați de aceasta activitate – studenți sau masteranzi înscriși la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, cetățeni români, pe bază înscrierii în grupul-țintă.

Premii: se vor acorda 24 de burse și 4 premii în valoare totală de 5.000 lei.

Probele concursului au caracter științific, aplicativ, socio-educativ și juridic și promovează valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echipă și comunicarea interpersonală. Află mai multe despre probele concursului: cdom.rau.ro/index.php/ro/probe

ETAPELE CONCURSULUI

  1. Completează formularele prevăzute la secțiunea Înscriere și transmite-le, în original, organizatorilor (15 mai – 15 iunie);
  2. Parcurgerea individuală a pregătirii online prin consultarea materialelor didactice și a bibliografiei recomandate (15 mai – 15 iunie);
  3. Participarea la testul online, care urmărește verificarea cunoștințelor de bază în domeniul drepturilor omului și migrației (19 iunie);
  4. 24 de persoane înscrise în grupul țintă vor primi burse de participare la faza a doua a Concursului în conformitate cu punctajul obținut în urma testului online;
  5. Etapa practică a concursului are loc în București și se întinde pe o perioadă de 4 zile (22-25 iunie)
  6. Toți participanții vor primi diplome, 10 participanți vor primi premii în cărți și 4 participanți vor primi premii în bani în valoare totală de 5.000 lei (25 iunie).

 

Află mai multe pe pagina concursului.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior

Titlul proiectului: ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/132920 

EU logo logo 2 logo 3 logo 3  logo 5 logo URAlogo 4