Despre proiect

În data de 16 iulie 2020, Curtea Constituțională a pronunțat cu unanimitate de voturi o decizie istorică[1] privind excepţia de neconstituţionalitate a art.164 alin.(1) din Codul civil privind punerea sub interdicție a persoanelor adulte cu dizabilități. În acest dosar, în 2017, CRJ a formulat Amicus Curiae în sprijinul reclamantului N.A. și în sprijinul excepției de neconstituționalitate a art. 164din Codul Civil privind punerea sub interdicție, arătând că acesta “nu respectă cerințele impuse de un tratat internațional de drepturile omului la care România este parte, […] este neconstituțional, întrucât contravine art. 11 alin. (1) (îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor impuse de tratatele internaționale) precum și art. 20 (supremația tratatelor internaționale de drepturile omului) din Constituție.”

Scopul proiectului este de a crește capacitatea persoanelor cu dizabilități mintale, AVC şi demenţă de a își exercita drepturile și de a își maximiza autonomia. Proiectul va elabora și pilota patru modele de servicii de asistență și sprijin în luarea deciziilor în colaborare cu furnizori privați de servicii sociale. Aceste servicii vor fi promovate la nivel legislativ ca alternativă la măsura punerii sub interdicție. Persoane cu dizabilități, familii ale acestora, reprezentanți ONG, asistenți personali, îngrijitori vor fi formați în domeniul aplicării instrumentelor de sprijin în luarea deciziilor. Dreptul la viață în comunitate şi incluziunea socială vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin informarea, consilierea și reprezentarea acestora în fața autorităților competente, și prin promovarea de acţiuni în justiţie.

Despre proiect:

Persoanelor cu dizabilități mintale le este frecvent refuzată capacitatea juridică, prin măsrua punerii sub interdicție judecătorești. Considerate incapabile de a se îngriji de propriile interese, deciziile se iau de către tutore. Nu pot încheia contracte, nu pot decide cum, unde sau alături de cine să locuiască, nu pot accesa un cont bancar, nu se pot căsători, nu pot depune plângeri în nume propriu. Substituirea deciziei le afectează dreptul la libertate, la viaţă privată şi de familie, la muncă, la integritate fizică, la liberă circulaţie. Prin măsura interdicției, persoanele afectate sunt practic excluse nu doar din dinamica naturală a societății, dar și din propria viață. Nu au posibilitatea să identifice un abuz, să facă o sesizare, nu au persoane de sprijin. Codul Civil şi atitudinea paternalistă a actorilor publici constituie bariere în calea exercitării capacității juridice. Interdicţia se ridică în instanţă, fiind necesare resurse materiale, umane, timp, voință.

Implementarea serviciilor de sprijin și asistență în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități mintale este necesară pentru ca acestea să poată avea un trai independent și să poată lua decizii proprii cu sau fără susținere. Cadrul legal actual nu permite persoanelor puse sub interdicție să își exercite capacitatea juridică, considerându-le incapabile de a se îngriji de propriile interese. Tutorele ia toate deciziile în numele lor, fără că acestea să poată încheia contracte, să decidă cum, unde sau alături de cine să locuiască, să acceseze un cont bancar, să se căsătorească sau să depună plângeri în nume propriu.

În prezent, în România există aprox. 45.000 de persoane puse sub interdicție, peste 3000 dintre acestea fiind fiind instituţionalizate în centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități, și în jur de 4000 fiind internate în spitalele de psihiatrie. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Lg. 221/2010, recunoaște acestora dreptul de a acționa în mod egal cu ceilalți în toate aspectele vieții și obligă statul să implementeze măsuri de sprijin în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilităţi.Despre decizia CCR : https://www.crj.ro/ccr-a-decis-punerea-sub-interdictie-este-neconstitutionala/

Proiectul își propune să :
Să elaboreze și să piloteze într-o perioadă de 12 luni a patru modele noi şi un pachet de instrumente pentru sprijin în luarea deciziilor (inexistente în România în acest moment) ;
▶Să promoveze respectarea dreptului la sprijin în luarea deciziei, cu participarea grupurilor vulnerabile, în rândul autorităților decidente dar și a publicului larg ;
▶ Să dezvolte competențele beneficiarilor în domeniul aplicării instrumentelor de sprijin în luarea deciziilor și conștientizarea rolului lor în incluziunea persoanelor cu dizabilități în comunitate ;
▶ Să dezvolte competențele echipei și transmiterea lor către beneficiari și publicul larg.

Activități:

▶ Informarea și comunicarea în vederea schimbării paradigmei sociale ;

▶ Modificarea legislației, în sensul introducerii deciziei asistate, revizuirii condițiilor în care se poate dispune măsura punerii sub interdicție, precum și revizuirea instituției tutelei.

▶ Formarea echipei de coordonare și a echipelor de implementare a Modelului de Sprijin în Luarea Deciziilor, alternativă la măsura punerii sub interdicție.

▶ Pilotare Servicii de Sprijin în Luarea Deciziilor în conformitate cu art. 12 şi 13 din Convenţia pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD).

▶ Litigare strategică pentru ridicarea măsurii interdicției, prevenirea sau sancționarea abuzurilor, și facilitarea accesului la viață independentă în comunitate și la servicii de îngrijire a sănătății.

Grupuri de lucru pentru diseminarea instrumentelor de sprijin în luarea deciziilor (SLD) și mobilizarea grupurilor vulnerabile, profesioniști și actori publici.

Perioada de implementare:

15.02.2021 – 14.08.2023

Finanțare:

Proiect este derulat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și beneficiază de o finanțare în valoare de 247.267,40 Euro finanțare nerambursabilă, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Bugetul total al proiectului este de 269.109,98 Euro, cu o co-finanțare din partea CRJ de 21.842,58 euro.

Conținutul acestei pagini de web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.