Precizări în legătură cu finanţarea Centrului de Resurse Juridice

Centrul de Resurse Juridice face următoarele precizări  în legătură cu  finanţarea fundaţiei:

În perioada iunie 2008- iulie 2010, CRJ a fost finanţat cu suma de 148.000 USD de către CEE Trust (componenţa CEE Trust), după cum veţi găsi detalii AICI. Co-finanţarea CRJ în acest proiect a fost de 12.000 USD. Veţi găsi detalii AICI şiAICI.

Proiectul a vizat dezvoltarea  abilităţilor organizaţiilor neguvernamentale şi ale jurnaliştilor de investigaţie de la nivel local şi regional de a monitoriza persoanele şi procedurile administraţiei publice locale pe 7 domenii de interes: achiziţiile publice, conflictele de interese, incompatibilităţile, transparenţă decizională, accesul la informaţii publice, protecţia avertizorilor de integritate activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI).

De asemenea, precizăm că CRJ nu a încheiat niciun alt contract cu CEE Trust. În schimb, CRJ a fost partener într-un proiect al Fundaţiei „Pentru Voi”, intitulat „Stop discriminării persoanelor cu dizabilităţi mintale”, şi finanţat de CEE Trust. Ca partener de proiect, CRJ a beneficiat de 8.300 USD şi a co-finanţat proiectul cu 2.000 USD. Perioada de desfăşurare a proiectului a fost între aprilie 2010 şi ianuarie 2011. Detalii găsiţi AICI:

CRJ nu a avut niciun contract direct cu Fundaţia pentru Parteneriat. CRJ a avut, în schimb, un contract de parteneriat cu aplicantul principal, Fundaţia Terra Mileniul III, în anul 2007. Valoarea contractului de parteneriat a fost de 6.000 RON şi a vizat acţiuni privind accesul la informaţii publice.

CRJ se vede nevoit să reamintească modalităţile de finanţare pe care le au la dispoziţie organizaţiile neguvernamentale. ONG-urile sunt finanţate în principal, din fonduri private sau publice, în urma unei competiţii de proiecte. Indiferent de modalitatea de finanţare, finanţatorul nu îşi asumă poziţiile exprimate în documentele create în cadrul proiectelor. De altfel, organizaţia finanţată are obligaţia să expună un astfel de disclaimer pe orice document emis. Acest lucru poate fi observat pe toate documentele CRJ sau ale oricărei alte organizaţii neguvernamentale.

Subliniem că finanţatorii privaţi sau publici nu sponsorizează ONG-uri, ci alocă resurse pe bază de competiţie de proiecte. Contractul nu este astfel unul de sponsorizare, ci de finanţare a unor activităţi determinate.

O altă modalitate de susţinere financiară a ONG-urilor este aceea provenită din impozitul pe venit al persoanelor fizice, care, anual, la declararea veniturilor, pot opta ca 2% din această sumă să revină unei astfel de organizaţii.

Sponsorizările din partea firmelor private sunt de asemenea o modalitate de finanţare, de care, însă, se bucură, în cea mai mare parte, organizaţiile neguvernamentale din zona serviciilor sociale, şi mai puţin cele din zona drepturilor omului.

Indiferent de modalitatea de finanţare, publică sau privată, un ONG depune către finanţatori rapoarte financiare, însoţite de documente fiscale şi de rapoarte de audit.

Subliniem că organizaţiile neguvernamentale sunt entităţi private, nu autorităţi publice. CRJ, ca de altfel oricare altă organzaţie neguvernamentală, nu intră sub incidenţa Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, însă pune oricând la dispoziţia publicului informaţii legate de activitatea sa.

Informaţiile legate de proiectele şi finanţările câştigate se regăsesc pe pagina de Internet a organizaţiei, www.crj.ro, în cadrul fiecărui program în parte, precum şi la secţiunea dedicată rapoartelor anuale.

Georgiana Iorgulescu

Director Executiv

Centrul de Resurse Juridice