Principii referitoare la tratamentul persoanelor private de libertate în contextul pandemiei COVID-19 – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, Tratamentelor Inumane și Degradante

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, Tratamentelor Inumane și Degradante (CPT) a publicat în 20 martie 2020 Declarația Principiilor referitoare la tratamentul persoanelor private de libertate în contextul pandemiei COVID-19

Pandemia de coronaviroză (COVID-19) a creat provocări extraordinare pentru autoritățile tuturor Statelor membre ale Consiliului Europei. Sunt provocări specifice și intense pentru personalul care lucrează în diferite locuri privative de libertate, inclusiv în centrele de detenție ale poliției, în penitenciare, în centrele de detenție pentru imigranți, spitalele de psihiatrie și centrele rezidențiale de asistență socială, precum și în diverse alte centre / zone nou înființate, unde sunt persoanele sunt plasate în carantină. În timp ce recunoaște imperativul clar de a lua măsuri ferme pentru a combate COVID-19, CPT trebuie să reamintească tuturor actorilor caracterul absolut al interzicerii torturii și a tratamentului inuman sau degradant. Măsurile de protecție nu trebuie să conducă niciodată la un tratament inuman sau degradant pentru persoanele private de libertate.

În opinia CPT, următoarele principii trebuie să fie aplicate de toate autoritățile competente responsabile pentru persoanele private de libertate în zona Consiliului Europei:

1) Principiul de bază trebuie să fie luarea tuturor măsurilor posibile pentru protejarea sănătății și siguranței tuturor persoanelor private de libertate (notă CRJ – inclusiv persoanele cu dizabilități instituționalizate, pacienții internați nevoluntar în spitalele de psihiatrie, vârstnicii din azilele de bătrâni, minorii, în special cei cu dizabilități aflați în centrele de plasament). Luarea unor astfel de măsuri contribuie, de asemenea, la menținerea sănătății și siguranței personalului.

2) Orientările OMS privind combaterea pandemiei, precum și ghidurile de sănătate naționale și cele clinice aflate în concordanță cu standardele internaționale trebuie respectate și puse în aplicare pe deplin în toate locurile privative de libertate.

3) Disponibilitatea personalului ar trebui consolidată, iar personalul ar trebui să beneficieze de tot sprijinul profesional, de măsurile de protecție și siguranță a sănătății,  precum și formarea necesară pentru a putea continua să își îndeplinească sarcinile în locurile privative de libertate.

4) Orice măsură restrictivă luată față de persoanele private de libertate în scopul de a preveni răspândirea COVID-19 trebuie să aibă o bază legală și să fie necesară, proporțională, să respecte demnitatea umană și să fie aplicată pentru o perioadă limitată de timp. Persoanele private de libertate trebuie să primească informații complete, într-o limbă pe care o înțeleg, despre orice astfel de măsuri (nota CRJ – inclusiv limbaj mimico-gestual, limbaj ușor de citit pentru persoanele cu dizabilități).

5) Întrucât un contact personal strâns încurajează răspândirea virusului, toate autoritățile competente ar trebui să depună eforturi concertate pentru a recurge la alternative la privarea de libertate. O astfel de abordare este imperativă, în special, în situații de suprapopulare a instituțiilor privative de libertate. În plus, autoritățile ar trebui să utilizeze mai multe alternative la arestul preventiv, comutarea unor sentințe, eliberarea timpurie și măsuri de probațiune; reevaluarea nevoii de a continua internarea nevoluntară a pacienților psihiatrici; externarea sau eliberarea pentru a fi îngrijiți în comunitate, inclusiv în cazul rezidenților centrelor rezidențiale de asistență socială (ex. persoane cu dizabilități, vârstnici, etc) și să se abțină, pe cât posibil, de la deținerea migranților.

6) În ceea ce privește furnizarea de asistență medicală, se va acorda o atenție specială nevoilor specifice persoanelor deținute, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile și / sau grupurile aflate în risc, cum sunt persoanele în vârstă și persoanele cu afecțiuni medicale pre-existente. Aceasta include, printre altele, screening-ul pentru COVID-19 și accesul la terapie intensivă, după caz. În plus, persoanele private de libertate trebuie să beneficieze de sprijin psihologic suplimentar din partea personalului în această perioadă.

7) Deși este legitim și rezonabil să fie suspendate activitățile care nu sunt esențiale în această perioadă, drepturile fundamentale ale persoanelor deținute în timpul pandemiei trebuie respectate pe deplin. Aceasta include în special dreptul la menținerea unei igiene personale adecvate (inclusiv acces la apă caldă și săpun) și dreptul de a avea acces zilnic la activități în aer liber (cel puțin o oră). În plus, orice restricții privind contactul cu lumea exterioară, inclusiv vizitele, ar trebui să fie compensate de un acces sporit la mijloace alternative de comunicare (cum ar fi telefon sau Protocol de comunicare audio prin Internet).

8) În cazuri de izolare sau plasare în carantină a unei persoane private de libertate care este infectată sau este suspectată de infectare cu virusul SARS-CoV-2, persoanei în cauză trebuie să îi fie asigurat un contact uman semnificativ în fiecare zi.

9) Garanțiile fundamentale împotriva maltratării persoanelor aflate în custodia autorităților (acces la un avocat, accesul la medic, informarea cu privire la arest sau măsura privativă de libertate) trebuie să fie pe deplin respectate în toate circumstanțele și în orice moment. Măsuri de precauție (cum ar fi obligarea la purtarea unor măști de protecție de către persoanele care prezintă simptome) pot fi adecvate în anumite circumstanțe.

10) Monitorizarea de către organisme independente, inclusiv Mecanismul Național de Prevenire a Torturii (NPM) și CPT, rămâne o protecție esențială împotriva relelor tratamente. Statele ar trebui să continue să garanteze accesul organismelor de monitorizare în toate locurile privative de libertate, inclusiv în locurile în care sunt ținute persoane în carantină. Cu toate acestea, toate organismele de monitorizare ar trebui să își ia măsuri de precauție pentru respectarea principiului „a nu face rău”, în special atunci când vor avea de-a face cu persoane în vârstă și cu persoane cu afecțiuni medicale preexistente.

______

Sursa: https://www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty- 

Traducere neoficială realizată de Centrul de Resurse Juridice. Documentul oficial în limba engleză, franceză sau rusă, poate fi citit pe pagina Consiliului Europei – Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, Tratamentelor Inumane și Degradante: https://rm.coe.int/16809cfa4b