Punct de vedere cu referire la concluziile Ministerului Sănătății

29.08.2019

Vezi și Rezumat transmis de Ministerul Sănătății prin email în data de 27.08.2019 , dar și Precizări privind întâlnirea cu Ministrul Sănătății, Doamna Sorina Pintea

Stimată doamnă Ministru al Sănătății Sorina Pintea,

Stimată doamnă Consilier Superior Oana Miron,

Cu privire la întâlnirea avută în data de 26 August 2019 la Ministerul Sănătății, exprimăm următorul punct de vedere:

Vă mulțumim  pentru oportunitatea de a transmite câteva idei importante cu privire la starea psihiatriei din România, așa cum percepem noi această stare a psihiatriei românești din perspectiva și cu argumentele furnizate atât de activitatea noastră ca profesioniști în domeniul sănătății mentale și al drepturilor omului cât și (mai ales) din perspectiva activității de vizitare a instituțiilor și de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu afecțiuni sau dizabilități psihice sau intelectuale instituționalizate în România.

Recapitulăm succint ideile și problemele pe care le-am transmis cu prilejul discuțiilor avute în data de 26 august 2019:

 • Existența Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintaleelaboratîn anul 2005[1];
 • Existența ORDINULUI nr. 426 din 19 aprilie 2006 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale, emitent Ministerul Sănătății, Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 mai 2006[2];
 • Necesitatea adoptării în regim de urgenţă a bugetului aferent Ordinului Ministerului Sănătății nr. 426/2006 privind Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale;
 • 15 ani de stagnare în reformarea sistemului asistență/îngrijire medicală psihiatrică în România;
 • Interzicerea accesului ONG-urilor în instituții unde sunt internate sau plasate (indiferent de durată) persoane cu afecțiuni sau dizabilități psihice sau intelectuale și necesitatea modificării în regim de urgență a articolului 18 al Ordinului ministrului sănătății nr. 488/2016;
 • Ignorarea sistematică a rapoartelor redactate și transmise ca urmare a vizitelor de monitorizare efectuate de ONG-uri, vizite care au evidențiat, în ultimii 15 ani, existența unor situații și disfuncții, unele de o gravitate deosebită;
 • Absența unei viziuni clare și unitare a Comisiei de Psihiatrie a Ministerului Sănătății (precum și a unor înscrisuri în acest sens) care să evidențieze nivelul de cunoaștere și de raportare a acestei comisii cu privire la problemele psihiatriei românești identificate și formulate de-a lungul anilor de funcționare;
 • Enunțarea și formularea în termeni de “probleme ale psihiatriei românești în anul 2019” a unor aspecte semnealate, enunțate, analizate și redactate deja în anii 2003 – 2006 (aspecte precum dificultăți procedurale privind internarea nevoluntară, lipsa pregătirii de specialitate psihiatrică a personalului de îngrijire în psihiatrie, deficitul de personal, absența progresului în psihiatria comunitară, stigmatizarea persoanelor cu afecțiuni psihice, etc. au fost descrise in Planul de Acțiune, în alte documente și în nenumărate rapoarte ale vizitelor de monitorizare efectuate în ultimii 15 ani);
 • Întârzierea cu mai bine de trei ani în adoptarea ordinului de ministru care să cuprindă lista spitalelor de psihiatrie care pot efectua internări nevoluntare, a registrului unic de evidenţă centralizată a cazurilor de internare nevoluntară şi a documentaţiei medico-juridice care susţine legalitatea internării nevoluntare (obligaţie legală prevăzută la art. 16, Ordinul MS nr. 488 din 2016);
 • Disfuncțiile de comunicare interinstituționale/intrainstituțională cu privire la aspecte importante privind psihiatria din România;

Suplimentar, reamintim că, pe parcursul întâlnirii, doamna Ministru al Sănătății, Sorina Pintea și medicii psihiatrii care au participat la întâlnire, au confirmat utilitatea și necesitatea efectuării vizitelor de monitorizare desfășurate de organizațiile neguvernamentale în spitalele, secțiile sau centrele rezidențiale unde trăiesc persoane cu afecțiuni sau dizabilități psihice sau intelectuale, aceste vizite având mereu rolul de a observa și raporta starea de fapt cu privire la condițiile reale de viață ale categoriilor de persoane enumerate mai sus, felul în care le sunt respectate drepturile acestor persoane.

Lecturând poziția publicată pe pagina de facebook a Ministerului Sănătății în data de 26 august 2019, la ora 18:50[3], precum și comunicarea transmisă tuturor participanților la întâlnire pe adresele de e-mail (rezumatul întâlnirii, „Grup de Lucru – 26.08.2019, 27 august 2019, ora 18:01), am constatat cu neplăcere și îngrijorare că nici una dintre ideile transmise de noi nu a fost consemnată sau cel puțin amintită.

În lumina acestor argumente, în calitate de reprezentanți ai Centrului de Resurse Juridice și Tonal, cu preocupare pentru adevăr și pentru o relaționare corectă, vă transmitem că:

 • nu asumăm pozițiile exprimate public și rezumatul transmis, considerându-le incomplete și, prin aceasta, considerând că prezintă denaturat conținutul dialogurilor purtate;
 • solicităm preluarea și integrarea punctelor de vedere exprimate și expuse mai sus, ca parte integrantă a discuțiilor purtate și a concluziilor formulate și transmiterea unui rezumat și a unor poziții publice care să facă referire explicită la aspectele semnalate de Centrul de Resurse Juridice și TONAL;
 • considerăm că lipsa de înțelegere și asumare dar mai ales negarea punctelor de vedere și a situațiilor prezentate, chiar și acum, la nivelul discuțiilor avute, poate indica un reflex nociv de ignorare sau desconsiderare a problemelor reale ce afectează de decenii sistemul de îngrijiri psihiatrice din România, o captivitate în scheme de gândire instituțională, lipsă de flexibilitate precum și tendința de a dispersa atenția spre chestiuni generale.

Cu considerație,

Mugur Frățilă, psiholog, președinte consiliu director Asociația TONAL office@tonal.ro, 0744248489

Georgiana Pascu, manager de program, Centrul de Resurse Juridice, gpascu@crj.ro, 0729881159


[1] http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74261

[2] http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/72154

[3] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927757814245651&id=167611313593642&__xts__[0]=68.ARCdi6AAOpBtmafMjOptbJ3CjkWOMyLn8Oiwv_gOIIfsYDiOw9p9EcPuqYiiB7J3TCvxhkKVk3FP47RhgNRuBzcnXd9IvG2a9W9JAF78X5hTNCpxNCMBOSWRKYT7DkhuaE9Yzi6hQjU4wTcG-KAOY4lY9tC5eVwLrvUSbP7tEt5-sQm9p4dIh0r0bIy7akbBeAS9adFq7SOffO6ZfXmpw5FeKdNS43LSaAVLcGwSkXv69bcUXpjunKFCrBhHIUTnIiPEAK1o2fM4vtCv1Tc5FFTKNp2uKF3h_77suh_NQbr8-cv9v1b3NC2bxkpMuyKQN4uHh2Hdh11B-UfUCDjjO_M&__tn__=-R

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann